Ředitel správy NP a CHKO Šumava jmenoval pracovní tým, který se bude zabývat zastavením gradace výskytu kůrovce na Šumavě

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Ředitel správy NP a CHKO Šumava jmenoval pracovní tým, který se bude zabývat zastavením gradace výskytu kůrovce na Šumavě
Author Jana Zvettlerová
Date 2010-03-10
Source TZ NPŠ
Genre tisk
Respondent

V pondělí 8.3. 2010 se uskutečnilo první jednání tzv. „Kalamitního štábu“ Správy NP a CHKO Šumava. Po dohodě s Ministerstvem životního prostředí České republiky jmenoval pracovníky kalamitního štábu ředitel Správy NP a CHKO Šumava Ing. František Krejčí. Členové tohoto pracovního týmu jsou složeni z výkonných, odborných a kontrolních organizačních jednotek Správy, zastoupena je rovněž státní správa ochrany přírody a ministerstvo životního prostředí.

Úkolem štábu je koordinace činnosti všech zmíněných zastoupených organizačních jednotek ve spolupráci s MŽP. Hlavním cílem práce je pak zastavení gradace lýkožrouta smrkového v lesích v majetku Správy NP a CHKO Šumava v těch částech II. zóny NP, kde lze tato opatření provádět.

Kalamitní štáb (KŠ) se bude k jednáním scházet dvakrát měsíčně a řešeny budou vždy organizační, technické či další problémy se zpracováním kůrovcové kalamity s ohledem na aktuální vývoj situace.

Kontaktní osobou pro předávání informací z jednání KŠ je Ing. Petr Kahuda, vedoucí provozního oddělení Správy NP a CHKO Šumava

Jana Zvettlerová

tisková referentka

Správa NP a CHKO Šumava