Reakce na informace, zveřejněné NP a CHKO Šumava ke stavu populace perlorodky říční na Teplé Vltavě

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Reakce na informace, zveřejněné NP a CHKO Šumava ke stavu populace perlorodky říční na Teplé Vltavě
Author Jitka Kozubková
Date 2008-10-03
Source TZ AOPK
Genre internet
Respondent

Praha (AOPK ČR) – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) jako odborný garant Záchranného programu perlorodky říční v České republice po dohodě s vedením Správy NP a CHKO Šumava považují předběžné výsledky monitoringu dospělých jedinců perlorodky říční v horním toku Vltavy, uveřejněné v minulých dnech v tisku, za závažné zjištění. Přesto však zdůrazňují, že data získaná z doposud provedených průzkumů jsou pouze částečná a není možné z nich vyvozovat závěry, na základě kterých je hodnocen celkový současný stav populace tohoto druhu na Teplé Vltavě. Zároveň je třeba upozornit na to, že populace perlorodky říční na Teplé Vltavě byla v letech 2001–2003 podpořena vypuštěním přibližně 300 ks pstruhů potočních, invadovaných larvami perlorodek. Tyto perlorodky prozatím nemohou být vzhledem ke své velikosti nalezeny metodou vizuálního průzkumu dna, která byla v tomto roce použita.

Monitoring perlorodky na horním toku Vltavy bude pokračovat i v dalších letech, což je nutné v úseku toku až po vodní nádrž Lipno. Teprve až po dostatečném průzkumu lokality a zjištění stavu celého věkového spektra populace perlorodky říční je možné celkově zhodnotit získaná data ve spolupráci s externími odborníky a v rámci toho zjistit jednotlivé negativní vlivy, které na perlorodku říční v dané lokalitě působí. Tyto vlivy je nutné posoudit i vzhledem k jejich vzájemné kumulaci, při které dochází k jejich vzájemnému násobení, a tím i výraznějšímu ovlivnění celého toku.

„Spíše než prezentovat dílčí závěry je teď velmi důležité pokračovat ve sledování celého ekosystému Teplé Vltavy a na základě kompletních výsledků navrhnout pro tuto lokalitu optimální management, který bude zohledňovat jak nároky perlorodky říční, tak i dalších velmi vzácných a cenných druhů, které se na Teplé Vltavě nacházejí. Jedině komplexním přístupem k toku Teplé Vltavy je možné zajistit dostatečnou ochranu tohoto v rámci celé Evropy unikátního ekosystému“, zdůrazňuje RNDr. František Pojer, ředitel AOPK ČR.