V NP Šumava se sbíralo osivo pro pěstování sazenic v lesních školkách i pro přímou obnovu lesa síjí

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


V NP Šumava se sbíralo osivo pro pěstování sazenic v lesních školkách i pro přímou obnovu lesa síjí
Author Jana Zvettlerová
Date 2009-10-23
Source TZ NPŠ
Genre tisk
Respondent

Tisková zpráva NPŠ

Náročnou práci sběrače vykonávají lidé schopní pracovat ve výškách. Na jednom stromě se nachází dle stupně úrody 10–40 kg šišek.

V měsících srpnu a září vrcholí v Národním parku Šumava sběr osiva, a to dle průběhu dozrávání plodů jednotlivých dřevin. Osivo je potřebné pro pěstování sazenic v lesních školkách a zčásti pro přímou obnovu lesa síjí. Plody dřevin, a také sazenice, jsou určeny výhradně pro vlastní potřebu. Výsledek letošního sběru je opravdu solidní – v letošním roce již byly nasbírány celkem 3 tuny jedlových šišek, 45 kg osiva javoru klenu, 85 kg břízy pýřité, více než 3 tuny jeřabin, 216 kg bukvic a menší množství olše šedé a jilmu horského. Sklizeň semenné suroviny není jednoduchá práce – sběrači ji trhají ze stojících stromů (šišky, jeřabiny) nebo sbírají (bukvice). Sběr semen zastávají v naprosté většině firmy, které mají své zaměstnance na tuto náročnou činnost proškoleny. Např. v případě trhání šišek jedlí je nutné, aby dodavatelská firma měla osoby nejen proškolené, ale také schopné výškových prací. Vlastní trhání šišek pak probíhá šetrně – horolezci se do koruny stromů dostávají pomocí souprav s lanovými úvazky bez kovových stupaček, které by poškozovaly kůru stromů. Sebou mají několik pytlů na šišky a obvykle háček na přitahování větví. Po přiblížení větví dávají utržené šišky do pytle a ten, když je z poloviny plný, shazují na zem. Maximální denní výkon trhače je cca 5 stromů. Natrhané šišky se ihned dopravují do suché a chladné místnosti, kde se rozprostřou do vrstvy max. 25 cm vysoké, aby mohly postupně prosychat. Po otevření nebo rozpadnutí šišek se osivo vyklepává nebo „vymlátí“, vytřídí a vyčistí.

Luštění šišek (třídění, čištění) si Správa NP a CHKO Šumava zajišťuje sama. Ze sta kilogramů jeřabin vzniknou „pouhé“ 3 kg čistého osiva. A kolik sazenic získáme z jednoho kilogramu čistého osiva? U jedle to jsou 2 tisíce sazenic, u buku 800 a jeřábu dokonce několik desítek tisíc ( tyto počty jsou do jisté míry dány velikostí semena jednotlivých druhů dřevin). Dle nové koncepce lesních školek je předpokládaná roční produkce sazenic vyšší než 500 tisíc kusů a „výroba“ sazenice trvá 6–7 let.

Jana Zvettlerová, Správa NP a CHKO Šumava