Historie verzí stránky „České lesy patří k nejvíce nemocným v celé Evropě“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 13. 9. 2015, 06:33Admin (diskuse | příspěvky). . (3 703 bajtů) (+3 703). . (Založena nová stránka s textem „{{MediaBankArticle |Title=České lesy patří k nejvíce nemocným v celé Evropě |Author=Pavel Baroch |Date=2008-10-16 |Source=aktualne.cz |Genre=tisk…“)