Čunek chtěl otevřít cestu privatizaci státních lesů

Z sumava-corpus
Verze z 13. 9. 2015, 05:33, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „{{MediaBankArticle |Title=Čunek chtěl otevřít cestu privatizaci státních lesů |Author=Jaromír Bláha |Date=2008-10-24 |Source=TZ Hnutí Duha |Genre…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Čunek chtěl otevřít cestu privatizaci státních lesů
Author Jaromír Bláha
Date 2008-10-24
Source TZ Hnutí Duha
Genre tisk
Respondent

Předseda lidové strany a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek se v červnu pokusil prosadit, aby vláda z tehdy připravovaného plánu na ozdravění lesů vyškrtla klauzule, které vylučují masové pronájmy či masovou privatizaci státních pozemků a požadují, aby stát své dřevo prodával průhledně. Vyplývá to z dokumentů, jež Hnutí DUHA získalo 1 .

Ministři zemědělství Petr Gandalovič a životního prostředí Martin Bursík ale Čunkův návrh odmítli.

Mezi body, které Čunek chtěl z takzvaného Národního lesnického programu vyškrtnout, jsou například:

– „Zajistit transparentnost obchodních vztahů a efektivní systém prodeje dřevní hmoty.“

– „Zachovat dosavadní podíl státních lesů“

– „V legislativě zachovat ustanovení o zákazu pronájmu státních lesů za účelem hospodaření.“

Navíc žádal vypustit část, podle které státní lesy mají na svých pozemcích omezit holosečné kácení – tedy přecházet na těžbu po jednotlivých stromech nebo malých skupinách – a více chránit přírodu.

Vicepremiér přitom chtěl namísto toho do programu vložit klauzuli, podle které „klíčovým faktorem je minimalizace vlivu státu jako dominantního vlastníka lesního půdního fondu na trh s produkty lesa a lesnickými službami (maximalizace outsourcingu)“. Takové opatření by posílilo vliv dřevařských společností.

Právě zástupci České asociace podnikatelů v lesním hospodářství – tedy sdružení dřevařských firem – byli jediní, kdo při loňském vyjednávání o plánu požadovali nechat otevřenou cestu k pronájmům a privatizaci státních lesů. Místopředseda vlády potom jejich požadavek vytáhl v takzvaném meziresortním připomínkovém řízení. Byl však opět odmítnut.

O možném napojení předsedy lidovců na zlínský dřevařský gigant CE Wood přitom spekuloval již v srpnu publicista Petr Havel 2 .

Schválení Národního lesnického programu ukončilo debatu o velkoplošné privatizaci a pronájmech státních lesů – výslovně je vylučuje. Zelenou dává jen drobným odprodejům a scelování pozemků.

Hnutí DUHA prosazuje, aby státní lesy zůstaly ve veřejném vlastnictví, protože tak mohou lépe sloužit jako součást krajiny, zdroj vody a čistého vzduchu nebo místo pro výlety. Soukromí vlastníci by vyžadovali nákladné finanční kompenzace – takže privatizace by byla důležitou překážkou ozdravění lesních porostů.

Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA, řekl: „Návrh je svým způsobem sympatický. Vicepremiér se nesnaží nic skrývat a otevřeně říká, o co mu jde. Čunek chtěl nejen umožnit masovou privatizaci veřejných lesů a vyškrtnout požadavek na průhledné obchodování se státním dřevem. Také návrh, aby státní lesy pokračovaly s holosečemi a nepřecházely na zdravější postupy těžby, velmi vyhovuje dřevařským firmám. Vlastní totiž velké lesní harvestory. Lesy ČR nejsou pouze firmou na výrobu dřeva. V prvé řadě spravují státní lesy, které poskytují i další veřejné služby. Kdyby byly soukromé, stát by za ně musel vyplácet tučné kompenzace. Obzvlášť pikantně v téhle souvislosti znějí nedávné zvěsti v tisku, podle kterých premiér seriózně uvažuje o jmenování Čunka ministrem zemědělství. Pokud by se ministrem odpovědným za státní lesy politik, který ve vládě hájí zájmy dřevařských firem, je to jako kozel zahradníkem.“