Šumavský prales se obnovuje rychleji, než se čekalo

Z sumava-corpus
Verze z 13. 9. 2015, 05:40, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „{{MediaBankArticle |Title=Šumavský prales se obnovuje rychleji, než se čekalo |Author=Jaromír Bláha |Date=2006-12-28 |Source=TZ Hnutí Duha |Genre=ti…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Šumavský prales se obnovuje rychleji, než se čekalo
Author Jaromír Bláha
Date 2006-12-28
Source TZ Hnutí Duha
Genre tisk
Respondent

Horské smrkové pralesy na bavorské straně Šumavy se nečekaně rychle obnovují: počet stromků se během tři let zvýšil o 70 procent. Ukázaly to nově publikované výsledky inventury za rok 2005, kterou provedla správa německého národního parku. Stromy už pokrývají 99 procent kontrolovaných ploch. Výsledky lesní inventury tak definitivně vyvrátily obavy, zda se prales po napadení kůrovcem dokáže sám znovu obnovit. K podobným cyklům odumírání a obnoveni pralesovitých porostů dochází na Šumavě po tisíciletí. Alternativním řešením by bylo porost velkoplošně vykácet, vytvořit rozsáhlé holiny a ty potom uměle zalesňovat. V lese o rozloze bezmála 2300 hektaru roste více než 10 milionu stromků vyšších než dvacet centimetru. Připadá zde 4500 stromu na hektar. V poslední inventuře v roce 2003 to bylo necelých 2700 kusu. Inventury ve vysokohorských Smrčinách, kde většina stromů odumřela po napadení kůrovcem, probíhají od roku 1996. Asi 8,5 procenta smrku zůstalo zatím stát a úspěšně plodí semena. Z nich vyrůstá nový, zdravý pralesovitý porost. Asi 700 stromků na hektaru už přesahuje výšku jeden metr. Ve vzrostlém horském smrkovém lese obvykle připadá 300–400 stromů na hektar. V lesích nižších poloh na Šumavských svazích jsou výsledky ještě lepší než na hřebenech. Hnutí DUHA prosazuje, aby porosty ve vybraných částech národního parku byly ponechaný přirozeným proměnám horského pralesa a správci v nich nekáceli. Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl: „Jsou to velmi dobré výsledky. Vyvrátily obavu, že ponechání pralesa přírodnímu vývoji bez zásahu člověka je riskantní experiment, že se les neobnoví nebo ze obnova bude trvat staletí. Horské smrkové pralesy se obnovují ještě rychleji, než němečtí odborníci původně očekávali. Divoká obnova smrkového pralesa, kde ze změti rozpadlých kmenů rychle vyrůstají tisíce nových stromů, je fascinující pohled. Proto na bavorské straně do národního parku přitahuje tolik turistů.“