Cílem parku je ochrana přírodních lesů

Z sumava-corpus
Verze z 13. 9. 2015, 06:38, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „{{MediaBankArticle |Title=Cílem parku je ochrana přírodních lesů |Author=Jana Zvettlerová |Date=2010-03-24 |Source=Mladá fronta Dnes |Genre=tisk |Re…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Cílem parku je ochrana přírodních lesů
Author Jana Zvettlerová
Date 2010-03-24
Source Mladá fronta Dnes
Genre tisk
Respondent

Pan František Nykles v článku Těžba dřeva stoupá závratným tempem kriticky hodnotil současnou situaci v Národním parku Šumava. Právě ředitelem ustanovený pracovní tým, složený z převážně vysokoškolsky vzdělaných lesníků s dlouholetými zkušenostmi s lesními ekosystémy a kalamitami na Šumavě, dává předpoklad zvládnutí gradace lýkožrouta smrkového. Na rozdíl od minulosti se však nekácejí evropsky cenné horské smrčiny v 8. smrkovém lesním vegetačním stupni, které jsou ponechány přirozenému vývoji, ale naopak těžba se odehrává v uměle založených smrkových monokulturách nižších poloh, zejména po kalamitě v roce 1870. Právě tyto porosty jsou určeny k převodu na původní horské smíšené lesy, které v této oblasti v minulosti převažovaly a ryze z ekonomických důvodů byly přeměněny lesníky na smrkové monokultury. V těchto nižších polohách se daleko snadněji provádí umělá obnova, která je doplňována obnovou přirozenou.

Právě zde je dosazena do prořídlých porostů jedle, buk atd. Smrk se zde zmlazuje sám a ve velkém množství. Je to výrazný rozdíl od vytváření holin v extrémních podmínkách horských smrčin.

Pokud se týká kritiky těžby v zimě, lze jen konstatovat, že je to nejlepší a nejúčinnější způsob likvidace kůrovce, nejen k zastavení jeho gradace, ale ve vztahu k minimálnímu poškození celého lesního ekosystému, včetně půdního povrchu. Závěrem bychom chtěli pana Nyklese ubezpečit, že zastavení gradace kůrovce v zásahovém území, které tvoří cca 70 % území parku, je cílem činnosti Správy NP a CHKO Šumava.