Historie verzí stránky „Kulturní památky Šumavy, 1999, Předmluva“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 13. 9. 2015, 06:52Admin (diskuse | příspěvky). . (8 192 bajtů) (+8 192). . (Založena nová stránka s textem „{{PrefBankArticle |Title=Kulturní památky Šumavy, 1999, Předmluva |Author=Vladimír Horpeniak |Date=1999 |Source=Erhart – Erhartová: Kulturní pamá…“)