Možné personální změny ve vedení Národního parku Šumava

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Možné personální změny ve vedení Národního parku Šumava
Author Kateřina Blechová, Aleš Hazuka
Date 2003-04-24
Source ČT
Genre televize
Respondent Martin Solar, Pierre Galland, Libor Ambrozek, Ladislav Miko, Jaromír Bláha, Ivan Žlábek, Antonín Schubert, Jiří Hůlka, Zdeňka Lelková, Jiří Vlach

ČT 1, Večerníky plus

Kateřina Blechová, moderátorka

V dnešním Večerníku plus se vrátíme k tématu šumavského národního parku. Už před časem jsme vás informovali, že ministerstvo životního prostředí uvažuje o vypsání konkurzu na jeho ředitele, k dosavadnímu vedení má výhrady. Změnu ve vedení parku požadují také ekologičtí aktivisté. Odvolávají se na zprávu zahraničních expertů, kteří kritizovali stávající management. Mluvčí parku ale tvrdí, že zpráva obsahuje chyby. Podle šumavských starostů by závěry mise neměly sloužit ke změnám ve vedení. Pokračuje Aleš Hazuka.

Aleš Hazuka, redaktor

Loni v září zástupci Světového svazu ochrany přírody zkoumali národní park. Posuzovali postup jeho správců při likvidaci kůrovcové kalamity, zaměřili se i na rozdělení nejcennějších území. Na závěr mise experti, kteří přijeli ze Slovinska a Švýcarska, uvedli, že připraví nový návrh rozdělení území do lokalit s různým režimem ochrany.

Martin Solar, člen Světového svazu ochrany přírody

Nepřijeli jsme jako soudci, to je vaše domácí záležitost. Do tří měsíců předložíme zprávu, v níž budou naše doporučení.

Pierre Galland, člen Světového svazu ochrany přírody

Chceme doporučit, aby se diskutovalo o rozdělení parku do lokalit s různým režimem ochrany.

Libor Ambrozek, ministr životního prostředí /KDU-ČSL/

Tady si mnoho lidí myslí, že to je národní park a že v národním parku se může leccos.

Aleš Hazuka, redaktor

V březnu ministerstvo životního prostředí zveřejnilo zprávu obou expertů. Dokument je kritický v současné koncepci šumavského parku a doporučuje výrazné změny v managementu tohoto chráněného území.

Ladislav Miko, náměstek ministra životního prostředí

Ten management, který je dneska v národním parku prováděn, vychází primárně z lesnických pohledů a že jako takový je dělán na dobré úrovni, ale že mu chybí některé prvky, které by tam tedy /nesrozumitelné/ očekával.

Aleš Hazuka, redaktor

Závěry expertů zástupci ekologických organizací označili za bod obratu na Šumavě.

Jaromír Bláha, člen Hnutí Duha

Konstatují, že má-li si Šumava zachovat status národního parku dle mezinárodních pravidel, musí se zastavit kácení kůrovcem napadených stromů v těch centrálních oblastech. Musí se vyloučit veškeré holoseče v těchto centrálních oblastech a musí se první zóny zvětšit a scelit.

Ivan Žlábek, ředitel Národního parku Šumava

Okolo té zprávy je zbytečně moc živo a že by bylo daleko lépe si vzít její odbornou náplň, podrobit jí široké diskusi.

Antonín Schubert, starosta Modravy

My sami mu přikládáme mnohem větší význam zřejmě, než ten dokument má.

Jiří Hůlka, starosta Horní Plané

Já tu zprávu vnímám docela pozitivně, myslím si, že je dobře, když nám někdo při pohledu zvenčí řekne, co je třeba v národním parku změnit.

Aleš Hazuka, redaktor

Správci parku uvedli, že dokument obsahuje řadu inspirativních doporučení, materiál je podle nich ale nevyvážený.

Ivan Žlábek, ředitel NP Šumava

Pokud bychom tu zprávu vzali úplně beze zbytku a chtěli to tu koncepčně totálně předělat, tak ten park nakonec totálně zahubí sám sebe, tak to zkrátka nejde. Ten zdravý selský rozum i v ochraně přírody musí být.

Aleš Hazuka, redaktor

Zástupci devíti ekologických hnutí v druhé polovině března vyzvali dopisem ministra životního prostředí, aby vedení parku odvolal.

Jaromír Bláha, člen Hnutí Duha

Ta zpráva v podstatě potvrdila, že současný management je v rozporu s pravidly, mezinárodními pravidly péče o národní parky. Vítáme to jako impuls, který snad konečně přiměje kompetentní státní orgány, ministerstvo životního prostředí, k tomu, aby přistoupilo ke změnám tak, aby se v Národním parku Šumava opravdu chránila příroda.

Aleš Hazuka, redaktor

Náměstek ministra Miko uvedl, že zpráva expertů by měla sloužit k široké diskusi o dalším směřování Šumavy. Kdy ministr vypíše konkurz na ředitele na posledním rady parku neupřesnil.

Ladislav Miko, náměstek ministra životního prostředí

Nejsem schopný teď říci, jestli to bude rok, jestli to bude měsíc, jestli to bude pět měsíců. Myslím si tedy rozhodně, že to není otázka několika dnů nebo týdnů.

Aleš Hazuka, redaktor

Zástupci šumavských obcí i představitelé kraje uvedli, že zpráva zahraničních odborníků pojmenovala některé problémy, obsahuje i chyby a neměla by sloužit jako nástroj k odvolání vedení parku.

Zdeňka Lelková, starostka Stožce, zástupkyně regionální sekce Rady Národního parku Šumava /nezávislá/

I přes ty odborné nedostatky ta zpráva prostě něco o stavu a něco o situaci tady říká. To nikdo neopomíjí, ale myslíme si, že především my bychom si to tady měli vydiskutovat a dohodnout se tedy na území Šumavy, jak to tady dál bude vypadat.

Jiří Vlach, první náměstek hejtmana Jihočeského kraje /US-DEU/

Jakákoliv redukce celého toho komplexního problému, o kterém se tady dohadujeme, dohadujeme dva roky, nebo už je to déle možná, ta debata probíhá daleko déle, takže to nemá být redukováno na to, že je to personální problém koncentrující se k jedné osobě.

Aleš Hazuka, redaktor

Současný ředitel parku na svůj post rezignovat nehodlá. Zahraniční experti slíbili, že se do Čech vrátí a že budou o zprávě s místními odborníky ještě diskutovat.

Kateřina Blechová, moderátorka

Z dnešního regionálního zpravodajství je to všechno, na viděnou zítra.