Historie verzí stránky „Nejde o omyl: vedení šumavského parku skutečně mystifikuje veřejnost“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 13. 9. 2015, 05:28Admin (diskuse | příspěvky). . (2 784 bajtů) (+2 784). . (Založena nová stránka s textem „{{MediaBankArticle |Title=Nejde o omyl: vedení šumavského parku skutečně mystifikuje veřejnost |Author=Jaromír Bláha, Karolína Šůlová |Date=200…“)