Historie verzí stránky „Nová strategie národního parku Šumava neřeší problémy“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 13. 9. 2015, 05:28Admin (diskuse | příspěvky). . (1 742 bajtů) (+1 742). . (Založena nová stránka s textem „{{MediaBankArticle |Title=Nová strategie národního parku Šumava neřeší problémy |Author=Jaromír Bláha, Karolína Šůlová |Date=2001-01-25 |Sour…“)