Historie verzí stránky „Nykles: O dohodě jsem nevěděl“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 13. 9. 2015, 06:46Admin (diskuse | příspěvky). . (2 272 bajtů) (+2 272). . (Založena nová stránka s textem „{{MediaBankArticle |Title=Nykles: O dohodě jsem nevěděl |Author=Milan Kilián |Date=2009-01-07 |Source=Klatovský deník |Genre=tisk |Respondent=Franti…“)