Nykles: O dohodě jsem nevěděl

Z sumava-corpus
Verze z 13. 9. 2015, 06:46, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „{{MediaBankArticle |Title=Nykles: O dohodě jsem nevěděl |Author=Milan Kilián |Date=2009-01-07 |Source=Klatovský deník |Genre=tisk |Respondent=Franti…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Nykles: O dohodě jsem nevěděl
Author Milan Kilián
Date 2009-01-07
Source Klatovský deník
Genre tisk
Respondent František Nykles

Nykles nepovažuje postup obcí Modrava, Srní a Kvilda za nejšťastnější

Šumava – Po letech vleklých sporů podepsali před Vánocemi nečekaně starostové tří šumavských obcí memoranda o vzájemné spolupráci s ředitelem Národního parku Šumava. Jde o výrazný průlom ve vzájemných vztazích, který překvapil zejména tím, že dvacítka šumavských obcí nepostupovala společně, ale dohodu uzavřely jen tři. Předsedy Svazu obcí Národního parku Šumava Františka Nyklese se proto Týdeník zeptal:

  • Co tomu říkáte?

O uzavřených dohodách mezi Správou Národního parku Šumava a obcemi Modravou, Srní a Kvildou jsem se dozvěděl až z Klatovského deníku, a to i přesto, že týden předtím se konalo zasedání Rady Národního parku Šumava, kde o dohodách nepadlo ani slovo. Vezmu-li v úvahu, že obsah dohod vyžaduje určitou přípravu spočívající ve výběru témat, rozsahu oblastí i stanovení postupu, je pro mě utajenost přípravy dohod tak trochu záhadnou. Vzpomínám-li si na nepsané závěry z nedávného jednání ministra Bursíka se šumavskými obcemi, bylo preferováno vzájemné a transparentní jednání společných problémů všech zúčastněných obcí. Proto se domnívám, že uzavírání jakýchkoliv dohod mělo předcházet společné vytýčení problémů, návrhy na řešení a představa plnění i stanovení odpovědnosti.

  • Nemůže zvolený postup zapříčinit určitý rozkol mezi šumavskými obcemi?

V tisku bylo uvedeno, že součástí dohod je podpora a vyvážený rozvoj všech přírodních i kulturních hodnot šumavského regionu. Právě proto by měl být obsah dohod přínosem pro každou ze 22 šumavských obcí, a to bez ohledu na jejich velikost. Starostové obcí, sdružených ve Svazu obcí, nejsou vázáni žádnou svazovou disciplínou a záleží jen na nich, jaké dohody budou uzavírat. Přesto nepovažuji uzavírání jednotlivých dohod, v této době hledání nejvhodnějšího způsobu vzájemné komunikace mezi obcemi a Správou NPŠ, za nejšťastnější.