Historie verzí stránky „Obyvatelé Šumavy mají možnost získat informace o úsporách energie v nových poradenských místech“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 13. 9. 2015, 05:37Admin (diskuse | příspěvky). . (2 268 bajtů) (+2 268). . (Založena nová stránka s textem „{{MediaBankArticle |Title=Obyvatelé Šumavy mají možnost získat informace o úsporách energie v nových poradenských místech |Author=Jana Zvettlerov…“)