Historie verzí stránky „Předválečnou Šumavou. Život, práce, krajina, 2011, Šumavou před soumrakem“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 13. 9. 2015, 05:52Admin (diskuse | příspěvky). . (6 909 bajtů) (+6 909). . (Založena nová stránka s textem „{{PrefBankArticle |Title=Předválečnou Šumavou. Život, práce, krajina, 2011, Šumavou před soumrakem |Author=Vladimír Horpeniak |Date=2011 |Source=R…“)