Historie verzí stránky „Schengen v praxi: Šumava se spojí s Böhmerwaldem“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 13. 9. 2015, 06:32Admin (diskuse | příspěvky). . (2 160 bajtů) (+2 160). . (Založena nová stránka s textem „{{MediaBankArticle |Title=Schengen v praxi: Šumava se spojí s Böhmerwaldem |Author=Zdeněk Mihalco |Date=2008-07-19 |Source=aktualne.cz |Genre=tisk |Re…“)