Tisková zpráva Plzeňského kraje a Hnutí Duha

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Tisková zpráva Plzeňského kraje a Hnutí Duha
Author TZ Hnutí Duha
Date 2003-10-01
Source TZ Hnutí Duha
Genre tisk
Respondent

Plzeňský kraj a Hnutí Duha jednali o Šumavě, chtějí spolupracovat

Hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann se dnes sešel s Hnutím Duha k jednání o Národním parku Šumava.

Hnutí Duha hejtmanovi předalo své odborné materiály, včetně rozsáhlé analýzy kontroverzních aspektů péče o národní park, a doporučení Světového svazu ochrany přírody (IUCN). Hejtman informoval Hnutí Duha o svých stanoviscích a jejich odborných i historických a společenských základech. Obě strany se shodly, že národní park musí chránit vzácnou šumavskou přírodu a zároveň zajistit prosperitu obcí. K tomu je nutné přesně vymezit velikost a lokalizaci bezzásahových zón a jejich další vývoj z hlediska dlouhodobé perspektivy. Zároveň je nezbytné přesně vymezit zásahové území, které brání šíření kůrovce do okolních lesů. Jejich velikost a umístění se musí dále diskutovat. K dosažení toho cíle je nezbytné společně definovat cílový stav Šumavy a Národního parku Šumava a časový horizont, ve kterém by mělo být tohoto cílového stavu dosaženo.

Hejtman a Hnutí Duha se shodli, že společná diskuse obcí, krajů, ministerstva životního prostředí, ekologických organizací, vědců a dalších může vést k rozumnému, všeobecně přijatelnému dlouhodobému řešení.

Jeden z prvních kroků k tomu provedly Ministerstvo životního prostředí, které vypracovalo a včera zveřejnilo obecnou koncepci národního parku, a krajský úřad uspořádáním semináře na toto téma, který se uskuteční příští pondělí a úterý (6–7.10.) v Srní.