V Národním parku Šumava byl otevřen III. úsek cyklostezky Odbočení Vysoké Lávky –Velký Bor

Z sumava-corpus
Verze z 13. 9. 2015, 06:43, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „{{MediaBankArticle |Title=V Národním parku Šumava byl otevřen III. úsek cyklostezky Odbočení Vysoké Lávky –Velký Bor |Author=Jana Zvettlerová…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


V Národním parku Šumava byl otevřen III. úsek cyklostezky Odbočení Vysoké Lávky –Velký Bor
Author Jana Zvettlerová
Date 2009-12-10
Source TZ NPŠ
Genre tisk
Respondent

Trasu budou moci turisté využívat celoročně - v létě pro cykloturistiku a v zimě pro běh na lyžích. Projekt spolufinancovala Evropská unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Programu Cíl 3 přeshraniční spolupráce Česká republika –Svobodný stát Bavorsko 2007 –2013.

Za účasti starostů Mojmíra Kabáta z obce Prášily, Horsta Hasenöhrla z obce Rejštejn, Jiřího Jukla z města Hartmanice, ředitele Regionální rozvojové agentury Šumava Miloše Picka, partnerů z bavorského Regenu a zástupců stavební společnosti Silnice Klatovy, a.s. a dalších hostů, byl dnes v NP Šumava slavnostně otevřen III. úsek cyklostezky Vysoké Lávky –Velký Bor. Umístění téměř 7 km dlouhé nové cyklostezky je vůči přírodě šetrné, vede zčásti po bývalých hraničních drátech, a díky tomu došlo jen k minimálnímu kácení okolní zeleně. Nová trasa je nepřímým pokračováním I. úseku Gerlova Huť –Nová Hůrka –první cyklostezky v Národním Parku Šumava, dokončeného v roce 2006. Druhý úsek Nová Hůrka –Skelná se dosud nerealizuje z důvodu časově náročnější předprojektové přípravy. Na IV. část stezky, která povede z Velkého Boru do Srní, Mechova, bylo už vydáno stavební povolení a podána žádost o podporu. Stavba IV. úseku cyklostezky by měla být dokončena v roce 2011. Rozhodující ale bude, zda Správa obdrží podporu z Evropské unie.

„Cyklostezka bude turistům k dispozici po celý rok –od jara až do podzimu pro cykloturistiku, v zimě se zde budou strojově upravovat stopy pro běžkaře,“ řekl Petr Šrail, referent Strážní a informační služby Správy NP a CHKO Šumava. Povrch 3 m široké zpevněné vozovky, až na jeden úsek, kde je šířka vozovky 2,25 m, je v částech s příkrým sklonem živičný, v dalších přírodní pískový. Na trase cyklostezky jsou postaveny dva mostky –přes Prášilský a Jezerní potok. Mají dostatečnou nosnost i šířku, aby po nich v zimním období mohla přejíždět rolba. „Zvětšili jsme kapacitu parkoviště pro osobní automobily při konci cyklostezky ve Velkém Boru o dalších 10 stání. Nedaleko parkoviště ještě vzniklo odpočinkové místo s vyhlídkou do kaňonu Křemelné, které je s ním spojeno pohodlným chodníkem,“ dodal Josef Jiřička.

Rozpočet stavby činí více než 30 miliónů korun –finanční prostředky byly čerpány z 85% z dotací Programu Cíl 3, tj. cca 25 miliónů korun, 15% tvoří prostředky Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava.

Jana Zvettlerová, tisková referentka Správa NP a CHKO Šumava