Ředitel Národního parku Šumava údajně šikanuje své zaměstnance

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Ředitel Národního parku Šumava údajně šikanuje své zaměstnance
Author Nikola Bojčev, Ladislav Hruška
Date 2006-05-25
Source Frekvence 1
Genre rozhlas
Respondent Milan Štěch, Alois Pavlíčko, Miloš Juha, Pavel Němec

Nikola Bojčev, moderátor

Ředitel Národního parku Šumava údajně šikanuje své zaměstnance. Za takovým názorem si stojí zástupci Českomoravské konfederace odborových svazů. Šéf parku Alois Pavlíčko podle nespokojenců propouští nepohodlné lidi a porušuje přitom zákoník práce. Více kolega Láďa Hruška.

Ladislav Hruška, redaktor

„Jsou to jasné čistky,“ označuje jednání šéfa šumavského parku předseda konfederace odborů Milan Štěch.

Milan Štěch, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Jsou to čistky, který bych řekl, že odpovídají době normalizace nebo dokonce padesátých let.

Ladislav Hruška, redaktor

Ředitel parku dal výpověď inspektorovi lesa Miloši Juhovi, ten dodnes neví proč. Výpověď nepodepsal, v kanceláři mu vyměnili zámky, v podniku musí mít doprovod.

Miloš Juha, inspektor lesa

Já si nejsem vědom žádného provinění. Mohli bychom to vztáhnout k tomu, že jsem teda všechna nabízená místa přijal, tím jsem se provinil.

Ladislav Hruška, redaktor

„Za výpovědí si stojím,“ říká šéf parku Šumava Alois Pavlíčko.

Alois Pavlíčko, ředitel Národního parku Šumava

Jednalo se o poslední organizační změnu, která se týkala šesti pracovníků a z toho dva jsou ve výpovědní lhůtě.

Ladislav Hruška, redaktor

Celý spor teď bude řešit soud.

Nikola Bojčev, moderátor

Pane vicepremiére, co tomu říkáte?

Pavel Němec, ministr spravedlnosti, předseda US-DEU, vicepremiér

Tak říkám tomu to, že určitě mě netěší, když se zaměstnavatel se zaměstnancem hádají, protože jako ministr spravedlnosti mě vůbec nemůže těšit to, že celá věc určitě skončí u soudu nebo asi pravděpodobně skončí u soudu.