Řivnáčův průvodce po Šumavě, 1883, Předmluva

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání
Řivnáčův průvodce po Šumavě, 1883, Předmluva
Author F. A. Borovský
Date 1883
Source Borovský, F. A.: Řivnáčův průvodce po Šumavě
Genre průvodce
Respondent

Podáváme tuto již r. 1882 v „Řivnáčově Průvodci po království Českém“ slíbený spis, který nám, mnohými jinými pracemi zaměstnaným, teprve teď vydati možno bylo.

Spis náš obsahuje popis celé Šumavy od Čerchova až po sedlo Dolno-Vltavické a dále až po Vyšší Brod. Mimo vlastní Šumavu popsány jsou i svahy její, zvláště ovšem české, kromě těchto stručně i nejzajímavější část Bavorského Lesa; déle nalezne zde cestující popis všech důležitějších měst při patě Šumavy ležících, které hodí se za východiště k výletům, jako Plzeň, Horažďovice, Strakonice, Vodňany, Netolice, Budějovice, Krumlov a m. j.

Vedle vylíčení poměrů zeměpisných, geologických, botanických a p. a vedle praktických rad o době k cestování, o obleku, obuvi, povozech, mapách apod. vidělo se nám býti nutným připojiti plány k výletům a cestám po Šumavě ode dvou dnů až do čtyř týdnů.

Veškeré zde popsané krajiny, až na nepatrné výjimky, zná spisovatel z vlastní zkušenosti. Mimo to zaslány mu na požádání z různých krajin podrobné zprávy o hostincích, povozech, vyhlídkách a p., jež jen dlouhý čas v místě podati může.

Přední zásluha o vybroušení, zdokonalení a doplnění tohoto spisu, zvláště pokud se týče poměrů geologických, náleží na slovo vzatému znalci Šumavy, p. dru. Krejčímu, c. kr. universitnímu professorovi, který s ochotou a pílí nevšední celé dílo zrevidoval.

Zvláštním díkem povinni jsme Jeho Jasnosti knížeti J. A. Schwarzenberkovi, který po dvakréte opatřil spisovatele průvodním listem ku všem lesníkům a úředníkům na jeho panstvích Šumavských; tak jen možno mu bylo nasbírati zkušeností a zpráv od mužů krajiny nejlépe znalých a procestovati i ony části Šumavy, jež jsou dosud obyčejným turistům těžko přístupny.

Vidělo se nám býti nutným přidati mapu Šumavy a plán Plzně. Železniční mapy Čech, kterou jsme zprvu k dílu tomuto přiložiti zamýšleli (srov. str. 32.), nepřidáváme, abychom spis nezdražili přílohou, kterou nalezne cestující při každém pořádku železničním. – Některá neshoda v číslech udávajících výšky hor jest odtud, že teprve po vytištění prvních archů „Průvodce“ vyšly některé sekce nové mapy gen. štábu.

Na konec vzdáváme vřelý dík všem, kteří již při spisování „Průvodce po království Českém“ nám, pokud se tklo Šumavy, ochotně pomocni byli. Nové příspěvky pro tohoto „Průvodce po Šumavě“ poslali pp.:

Pan Bergmann, c. kr. školní inspektor v Prachaticích.

Pan Herites Frant., lékárník a spisovatel ve Vodňanech.

Pan Hora J. V., učitel v Horažďovicích.

Pan Janda, c. kr. professor v Domažlicích.

Pan Petr Jarosl., c. kr. professor v Klatovech.

Pan Prokop J., hostinský na Špicberku.

Pan Sedláček J., ředitel měšť. škol v Strakonicích.

Pan Slezák M., řídící učitel v Plzni.

Pan Slíva F., učitel při měšť. školách v Sušici.

Pan Vitha, J., učitel při Matiční škole v Nýřanech.