Šumava žije

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Šumava žije
Author Jana Zvettlerová
Date 2010-01-27
Source TZ NPŠ
Genre tisk
Respondent

Pod záštitou pana poslance Robina Böhnische, místopředsedy výboru pro životní prostředí, se koná v Atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky výstava s názvem „Šumava“.

Hlavní téma výstavy, kterou v úterý 26.1. v 19.10 hodin uvedl ředitel Správy NP a CHKO Šumava Ing. František Krejčí, je nový přístup Správy ke své činnosti.

„Naši práci opíráme o tři pilíře: 1. profesionálně řízenou ochranu přírody na mezinárodně uznávané úrovni, 2. součinnost s regionem NP Šumava při trvale udržitelném regionálním rozvoji a za 3. výrazné zkvalitnění péče o hosty NP při poznávání přírody,“ řekl v úvodu František Krejčí a dodal: „Výstava je doplněna informacemi o významu chráněných území Šumavy a připravovaných projektech v rámci Krajinného integrovaného plánu rozvoje regionu NP Šumava, které představují integrující a mezioborový přístup vlády k podpoře rozvoje území za pomoci vzájemné provázanosti životního prostředí, ekonomiky a společnosti.“

„Dosud se při podobných příležitostech na půdě Poslanecké sněmovny vyjadřovali k Šumavě zejména politici. Současní i bývalí. Nastal čas dát slovo také vědcům. Jsem rád, že mohu politikům i nejširší veřejnosti prostřednictvím této výstavy ukázat, že Šumavu není třeba zachraňovat, že Šumava žije,“ řekl Robin Böhnisch, poslanec Parlamentu ČR.

Pozvaní hosté shlédli mobilní velkoplošné expozice s prezentací. Výstava je doplněná velkoplošnými fotografiemi z ekosystému horské smrčiny a kouskem živé přírody – ukázkou přirozené obnovy horské smrčiny.

Výstava je mobilní a počítá se s jejím rozšířením pro letní sezónu o obrazové velkoplošné informace z výzkumu.

Termíny instalace:

12.–28. 1. 2010 – Praha – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

29. 1.–8. 2. 2010 – Praha – Senát Parlamentu ČR

červenec – září 2010 – Kvilda – výstavní sál obce (termín bude upřesněn na www.npsumava.cz)

další případné termíny jsou v současnosti projednávány a budou uvedeny na www.npsumava.cz

Jana Zvettlerová

tisková referentka

Správa NP a CHKO Šumava