Šumava a Pošumaví, 1904, Předmluva

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání
Šumava a Pošumaví, 1904, Předmluva
Author Josef Kafka
Date 1904
Source Kafka, Josef: Šumava a Pošumaví
Genre průvodce
Respondent

2. vydání

Šumava, jak nazýváme lesnatý, hornatý kraj pohraničný mezi Vyšším Brodem a Domažlicemi, i s Pošumavím, jež k tomuto přimyká se směrem do vnitra země až k čáře mezi Vyšším Brodem a Budějovicemi s jedné a budějovicemi a Domažlicemi s druhé strany, jest horkou půdou, na níž lid český těsně prostupuje se s lidem německým a kde tuhý vede se zápas národnostní. Česká Jednota Pošumavská a německý Böhmerwaldbund jsou předními harcovníky obou stran v tomto zápase.

Kolik tu pohnutek, abychom si těchto krajů zevrubně a často všímali, kdyby i nebylo jejich skvostných přírodních krás, bývalých i nynějších nádherných sídel českých velmožů i historicky památných hradů a tvrzí i jejich zřícenin i drobných chat, z nichž tak mnohá dala národu nezapomenutelného veleducha.

To vše nás volá hlasem důtklivým a všichni povolaní činitelé vynasnažují se úsilovně učiniti půvabné ty kraje se všech stran přístupnými. S potěšením zaznamenati možno, že klub Českých turistů se svými odbory v Domažlicích, Klatovech, Plzni a Sušici rozvíjí tu rok od roku živější činnost. K tomu jest Šumava i Pošumaví krajem levným, kde setkáváme se zřídka s nádherným komfortem drahých hotelů, nicméně nalézáme všude za levný peníz dosti pohodlí i v menších hostincích a soukromých domech. Tam pak, kde nejméně jsouc pacifikována, otvírá nám poklady ryzí přírody, jest opět půdou, kde cestovati možno volně bez moderní přítěže rušivých živlů civilisace, byť i s některým snad nepohodlím, jež nicméně má také svůj půvab.

Spisovatel.