Šumava na starých mapách

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Šumava na starých mapách
Author Petr Fencl
Date 2008
Source Zemědělec
Genre tisk
Respondent

Po úspěšné výstavě Šumava na starých lesních mapách, kterou realizovalo Národní zemědělské muzeum Praha ve spolupráci s Národním parkem a CHKO Šumava v listopadu a prosinci loňského roku v šumavské Modravě, se rozhodlo také vedení Prachatického muzea zahájit novou sezónu obdobným počinem pro širokou veřejnost.

V nově upravených prostorách muzea v budově bývalého Školského úřadu Prachatice v ulici Zlatá stezka č. p. 245 bude 23. dubna v 15.00 hod. zahájena vernisáží výstava Šumava na starých mapách. Výstava je koncipována tak, aby návštěvník získal přehled o vývoji mapové tvorby a aby se seznámil, kromě topografických map, se zajímavými tematickými mapami dokladujícími vývoj a změny, jimiž prošlo území Šumavy z hlediska průmyslové kolonizace, osidlování území a také dopadů politických rozhodnutí, které ovlivňovaly život v daném regionu.

Vzhledem k ochraně většinou velmi cenných rukopisných map bude většina exponátů představena v kvalitních velkoformátových kopiích a faksimilích map. Návštěvníci budou tak moci poprvé zhlédnout soubor Klosseho map Zlaté stezky, jejichž originály jsou uloženy ve Sbírce map a plánů Národního archivu Praha a zatím byly vystaveny v expozici Prachatického muzea v Moravském kartografickém centru ve Velkých Opatovicích.

Zajímavou částí výstavy bude rovněž soubor turistických map dokumentující objevování a nucené opouštění Šumavy turisty. Dalším zajímavým segmentem výstavy budou plavební mapy a mapy plavebních kanálů ze souboru lesních map. Na výstavě však nebudou zastoupeny pouze mapy, ale také trojrozměrné předměty související s mapovou tvorbou. Například měřičský stůl (touto technologií byly provedeny první souvislé mapovací práce na území bývalé rakouskouherské monarchie) a některé další historické geodetické přístroje. Tyto exponáty jsou zapůjčeny ze sbírek pobočky Národního zemědělského muzea Praha na Loveckém zámku Ohrada – tamního Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství.

Výstava potrvá do 21. května tohoto roku a v jejím průběhu bude uspořádán i jednodenní seminář na téma Staré mapy a jejich využití v současné době. Více na webových stránkách www.prachatickemuzeum.cz .