Šumava od A do Z, 1984, Národní jednota pošumavská

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání
Šumava od A do Z, 1984, Národní jednota pošumavská
Author Jiří Záloha
Date 1984
Source Záloha, Jiří: Šumava od A do Z
Genre průvodce
Respondent

Zostřené národnostní poměry ve smíšeném území na Českém jihu vyvolaly v 80. letech minulého století potřebu založení české organizace, která by svou ideovou silou dovedla semknout české obyvatele tohoto území a která by umožnila českým lidem spojení s ostatním českým světem a bránila jejich postupnému odnárodňování. Nutnost založení české organizace bylo dvojnásob zdůvodněno po založení nacionálního německého spolku zvaného Böhmerwaldbund.

Národní jednota pošumavská byla založena v r. 1884 a měla těžké začátky. Jejím účelem byla péče o národní, osvětové a hospodářské zvelebení v celé oblasti Šumavy. Jednota pracovala pro národnostní povznesení zakládáním škol, podporou hospodářského podnikání a stala se důležitým činitelem v celkovém vývoji šumavské oblasti až do podzimu 1938. Za okupace byla její činnost zastavena a po skončení války, když ztratila své funkční opodstatnění, byla Národní jednota pošumavská zrušena.