Šumava v Bruselu

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Šumava v Bruselu
Author Jana Zvettlerová
Date 2009-11-25
Source TZ NPŠ
Genre tisk
Respondent

Od 26. listopadu do konce roku 2009 se bude v Bruselu, ve spolupráci se stálým zastoupením České republiky, konat malá výstava Krajina a lidé Šumavy ve třech tisíciletích. Výstava prezentuje historii, současnost a vyhlídky regionu největšího národního parku v Čechách.

„Řešení úkolu, jak skloubit zájmy ochrany přírody a zároveň požadavky na citlivý rozvoj regionu, který společně v současné době řeší Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava se starosty obcí, je známé v mnoha podobných územích v Evropě,“ říká ředitel Správy Ing. František Krejčí. Lesní komplex Šumava je společně s Bavorským NP největší lesnatou plochou střední Evropy, je zelenou střechou Evropy. Šumavská krajina a její současný stav je výsledkem dlouhodobého soužití jejích obyvatel s přírodou, což dokládají v evropském kontextu jedinečné kulturní památky. Ochrana tohoto evropsky významného území probíhá v různých formách již od 18. století. Šumava je významným refugiem chráněných druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a je ptačí oblastí. Díky těmto mnoha funkcím, které region NP plní, je pak v porovnání s jinými venkovskými regiony strukturálně specifickým územím v rámci ČR i Evropy.

„Naším cílem je přispívat k rozvoji regionu v souladu s pravidly ochrany přírody. Pomocí tzv. Masterplánu se společně snažíme o integrovaný přístup k vyváženému rozvoji tohoto velkoplošného chráněného území,“ vysvětlila Jana Slonková, vedoucí oddělení řízení projektů Správy.

Jana Zvettlerová, tisková referentka, Správa NP a CHKO Šumava