Šumavské infocentrum Idina Pila otevřelo po rekonstrukci

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Šumavské infocentrum Idina Pila otevřelo po rekonstrukci
Author prachatickonews.cz
Date 2009-07-11
Source prachatickonews.cz
Genre internet
Respondent

Idina Pila pod Boubínem – bývalá schwarzenberská hájovna začala v roce 1997 sloužit jako nové a v té době jediné informační středisko na území CHKO Šumava. Sezónní středisko má zaměření především na Boubínský prales a je jedno z nejnavštěvovanějších na Šumavě.

„V září roku 2008 byla zahájena kompletní rekonstrukce budovy, do níž Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava investovala téměř 11 mil. korun, z této částky činily dotace z Ministerstva životního prostředí přes 10 mil. korun. Investice za vnitřní expozice jsou cca 2 mil. korun,“ řekl Václav Filip, vedoucí technicko majetkového odboru Správy NP a CHKO Šumava. „Správa NP a CHKO Šumava tímto projektem zahájila postupnou rekonstrukci informačních středisek v CHKO i NP Šumava,“ doplnil informaci František Krejčí, ředitel Správy NP a CHKO Šumava.

Oproti původnímu IS byla mimo jiné rozšířena expoziční plocha v přízemí a v 1. patře vzniklo zázemí pro organizované akce s kapacitou 10 – 15 účastníků (např. přednášky, výstavy, semináře apod.). „Pro návštěvníky jsou v nové budově připraveny expozice, které budou informovat především o Boubínské hornatině, historii Boubínska, Boubínském pralesu a dalších chráněných území v okolí, o historii zpracování dřeva v okolí Boubína a fauně a flóře Boubínska,“ upřesnil Vladimír Vlk, hlavní garant vnitřní expozice.

Nové expozice zahrnují také řadu interaktivních prvků, včetně využití moderních AV technologií – návštěvníci budou mít možnost shlédnout vybrané videopořady nebo poslechnout si pověsti s vazbou k oblasti Boubína. Na děti pak čeká překvapení v podobě postaviček a skřítků. V rámci zprovoznění informačního střediska bude spuštěna exteriérová projekce krátké videosmyčky, jejímž účelem je upozornit návštěvníky na riziko pádu stromů – tato projekce nabádá návštěvníky ke zvýšené pozornosti, aby dokázali včas rozpoznat hrozící nebezpečí a mohli se mu tak vyhnout. Projekci budou moci vidět návštěvníci zvenku – nová technologie umožní kolemjdoucím turistům shlédnout projekci v oknech.

„Rád jsem přijal pozvání na slavnostní znovuotevření Informačního střediska Idina Pila. Lesní závod Boubín byl před lety vlastníkem této budovy a pevně věřím, že po její rekonstrukci a modernizaci bude ještě více navštěvována,“ doplnil Jaromír Kříha, ředitel Lesního závodu Boubín.