Šumavský park chce omezit vodáky. Kvůli perlorodce

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Šumavský park chce omezit vodáky. Kvůli perlorodce
Author Hana Pražáková, Pavel Baroch
Date 2008-03-12
Source aktualne.cz
Genre internet
Respondent

,


Vimperk – Šumavský národní park chce kvůli ochraně kriticky ohrožené perlorodky výrazně omezit splouvání horního toku Vltavy, kam ročně vyrazí tisíce vodáků.

Nejvíce se plánované omezení dotkne raftařů, kteří by na tuto část řeky vůbec nesměli. Podle návrhu nového návštěvního řádu, který připravila Správa Národního parku Šumava, by na Vltavu mezi Lenoru a Novou Pec směly vyrážet pouze kajaky a kánoe.

Úsek mezi Lenorou a Soumarským Mostem by byl i nadále splavný od května do konce října mezi osmou a sedmou hodinou večerní, pokud hladina dosáhne minimálně 45 centimetrů. Nafukovacím raftům a pramicím by ovšem tento úsek zůstal uzavřený.

Stejně tak by těmto plavidlům zůstala zapovězena i následující část řeky mezi Soumarským Mostem a Pěknou. Kajakům a kánoím by byl vstup na tuto část řeky povolen jen při výšce hladiny nad 61 cm na Soumarském Mostě. Ovšem od 15.června do 15. srpna by bylo jakékoli splouvání v tomto úseku zakázáno.

Desítky chráněných druhů

Splavnost posledního úseku mezi Pěknou a Novou Pecí by sice nebyl výškou hladiny nijak omezen, ale opět by na něj směly vyrazit pouze kánoe a kajaky. Správa parku také uvažuje o omezených vodáckých exkurzích během prázdnin, výška vodní hladiny by ovšem na Soumarském Mostě musela dosahovat aspoň 55 centimetrů.

„Hosty národního parku nemůžeme vědomě posílat do území, kde by poškozovali přírodu. Dokonce se domníváme, že ani oni sami by do přísně chráněných částí přírody aktivně vstupovat nechtěli, kdyby věděli, o jak cenné území jde,“ řekl ředitel šumavského parku František Krejčí.

Horní tok Teplé Vltavy je unikáním ekologickým systémem. Mezi Lenorou a Novou Pecí protéká řeka i nejpřísněji chráněnými prvními zónami parku, kde žije několik desítek zákonem chráněných druhů rostlin, ptáků, ryb, plazů a obojživelníků.

Mezi nimi je přísně chráněná perlorodka říční, kvůli jejímuž ohrožení se šumavský park rozhodl zpřísnit splouvání horního toku Teplé Vltavy. Pokud by šumavský park omezen nezavedl, hrozily by sankce od Bruselu kvůli nedostatečné ochraně vzácných druhů.

Splouvání vodních toků je v národních parcích ze zákona zakázáno, výjimkou jsou místa, kde to povolí patřičné úřady. Tak tomu bylo i na Teplé Vltavě, kde platila výjimka od roku 1992. Ovšem šumavský národní park teď hodlá pravidla pro vodáky změnit.

Obcím a podnikatelům se radikální omezení nelíbí

O návrhu budou ještě jednat poradní orgány národního parku, už teď je ale jisté, že ochranáři mohou mít s prosazením nového návštěvního řádu potíže. Proti jsou především obce a podnikatelé v cestovním ruchu, jichž by se omezení splavnosti nejvíce dotkla. Správě parku proto doporučují, aby byla k vodákům méně přísná. Tvrdí, že jinak by hrozily značné ztráty kvůli úbytku turistů.