Šumavský park rozdělil i krajské zastupitele

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Šumavský park rozdělil i krajské zastupitele
Author Vladimír Vácha
Date 2001-05-23
Source Právo
Genre tisk
Respondent

Budoucí podoba Národního parku Šumava se stává oříškem i pro krajské zastupitele.

Ani více než hodinu trvající diskuse nevnesla v úterý jasno o tom, jak by měl kraj reagovat na v tuto chvíli dva rozdílné poslanecké návrhy zákona o budoucí podobě a fungování Chráněné krajinné oblasti (CHKO) a Národního parku Šumava (NPŠ). Rozporuplné debatě předcházelo vystoupení vicehejtmana Jiřího Vlacha (4K), který vede pracovní skupinu, která se má zabývat problematikou CHKO a NPŠ, který shrnul současný vývoj situace, kdy se vyhrotily názory mezi částí šumavských obcí a ekologickými aktivitami na jedné straně a správou parku na straně druhé.

Jaký ušít zákon?

„Především Plán péče je velmi kontroverzní materiál, který vzbudil silnou negativní odezvu zejména u šumavských obcí,“ připomněl Vlach a dodal, že je zapotřebí dát jasná pravidla jak ochraně cenných přírodních lokalit, tak umožnit dobré podmínky lidem, kteří zde trvale žijí, neboť nelze donekonečna prodlužovat bezprávní stav, který zde vládne. Své tvrzení opírá o fakt, že park funguje pouze na základě usnesení vlády z roku 1991, což, jak tvrdí řada poslanců, je dokonce protiústavní. Šanci vidí v rychlém přijetí zákona o šumavském národním parku, proto společně s poslancem Tomem Zajíčkem (ODS) předložili variantní návrh zákona, který problematiku NPŠ řeší. Někteří ze zastupitelů však zastávají názor, že zákon by měl být pro všechny národní parky v ČR jednotný a pouze jeho příloha by specifikovala jejich rozlohu a hranice. „Myslím si, že by to bylo jednoznačnější. Pro ujasnění problematiky u nás v kraji jsem doporučoval, aby byla zpracována určitá studie, ale aby se na ní nepodíleli experti z DUHA ani NPŠ,“ podotkl k Vlachovu vystoupení zastupitel Luboš Průša (ODS). „Samozřejmě že by to bylo ku prospěchu věci, ale je třeba si uvědomit, že vlastní zákon, o nějž nyní usilujeme ve prospěch Šumavy, má v ČR pouze lokalita Českého Švýcarska. Obávám se, že vytvoření jednotného zákona je zatím v nedohlednu a bylo by velmi komplikované,“ reagoval na slova svého stranického kolegy Zajíček.

V pozadí je možná Smrčina

V kuloárech se však hovořilo i o tom, že určitý tlak obcí na park vyplývá ze zájmu o komerční vy užití svahů Smrčiny, neboť zde dosud snahy o propojení lyžařského areálu na rakouské straně narážejí na neústupnost parku. Žádný ze zastupitelů ale o tom nechtěl hovořit. „To by byly jen spekulace,“ tvrdili svorně. „Myslím si, že vše je o komunikaci. Osobně znám řadu starostů, jejichž obcí se zmíněný tolik diskutovaný Plán péče přímo dotýká. Někteří k němu mají velké výhrady, jiní menší. Důležité je, aby se spor nevyhrocoval. Nebylo by dobré pro Šumavu, aby na jedné straně stály obce a na druhé správa parku. Jsem přesvědčena, že dohoda je možná, a proto je třeba vést debatu o zónacích,“ řekla Právu v průběhu úterního jednání zastupitelů Jana Krejsová (ČSSD). Obdobný názor zastává i její stranická kolegyně Anna Vymětalová. „Jsem přesvědčena, že by věci prospělo připravit pro zastupitele stručný přehled stanovisek všech zainteresovaných stran. Tak bychom si mohli lépe udělat představu a možná i lépe posuzovat výsledky práce pracovní komise. Bohužel návrh kolegy Radislava Kolibíka (ČSSD) nenašel většinovou podporu,“ konstatovala Vymětalová. Úspěch neměl ani návrh zastupitele za KSČM Tomáše Vytisky, který požadoval, aby rada připravila materiál, v němž by byl návrh na podobu hranic parku a zastupitelé by měli možnost zaujmout jasné stanovisko předtím, než bude přijat zmíněný zákon ve Sněmovně. Nakonec se těsnou většinou tří hlasů dokázali krajští poslanci pouze shodnout na tom, že berou na vědomí zprávu pracovní skupiny, která se však, jak se v průběhu diskuse ukázalo, sešla poprvé teprve toto pondělí.