(Po)dotek, 1997

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


(Po)dotek, 1997
Author Martina Coufalová
Date 1997-09-18
Source Reflex
Genre tisk
Respondent


Hnutí Duha, které v dubnu letošního roku podalo České inspekci životního prostředí (ČIŽP) stížnost na porušení zákona o ochraně přírody a krajiny, k němuž údajně došlo v souvislosti s těžbou kůrovcem napadených stromů v Národním parku Šumava, se konečně dočkalo verdiktu. ČIŽP skutečně zjistila, že při transportu vytěženého dřeva došlo vznikem erozních rýh, dosahujících často délky až několika kilometrů, k nevratnému poškození půdního povrchu a narušení vodního režimu na území parku. Správa dostala pokutu ve výši 50 000 korun, což je částka sice symbolická, ale přece jen to pokuta je. Podle Hnutí Duha neexistuje jediný univerzální způsob, jak s kůrovcem nakládat. Nabízí se celé spektrum postupů: striktní ochranou bez zásahu počínaje a smysluplně prováděnou kalamitní těžbou konče. Postup přeměny národního parku v prosperující továrnu na dřevo však toto spektrum dle Duhy neobsahuje.