180 let oficiálně existuje žofínský prales

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


180 let oficiálně existuje žofínský prales
Author Bohumil Klepetko, Vladimír Kořen
Date 2008-08-29
Source ČT
Genre televize
Respondent Tomáš Vrška, Dušan Adam

ČT 1

Bohumil Klepetko, moderátor

Už sto sedmdesát let oficiálně existuje žofínský prales. Tehdy v roce 1838 se hrabě Buquoy rozhodl, že několik desítek hektarů lesa ve svém panství v Novohradských horách ponechá bez zásahu na pospas přírodě. Dnes je tento nejstarší český prales cenou přírodovědnou a lesnickou laboratoří.

Vladimír Kořen, redaktor

Divočina vzorem pro lesní plantáže. Drtivá většina českých lesů není ani původní, ani přirozená, ani není v dobré kondici. Má podobu vtištěnou člověkem.

Dušan Adam, oddělení ekologie lesa, VÚKOZ, v. v. i.

Ty lesy, které my navštěvujeme, jako laická veřejnost, jsou lesy hospodářské, kde se podřizuje ten režim hospodářské potřeby člověka.

Vladimír Kořen, redaktor

Poměr lesů hospodářských a lesů, které ještě člověk zásadně nezměnil, je výmluvný. Devadesát devět procent versus procento, ochrana pralesů přitom není jenom otázkou romantiky, v pralesích se dají najít příčiny toho, kde dělají lesníci chyby.

Tomáš Vrška, oddělení ekologie lesa, VÚKOZ, v. v. i.

Pralesy mají význam vědecký, to znamená, že z nich získáme poznatky o dynamice přirozených lesů všech složek prostředí.

Vladimír Kořen, redaktor

Přirozené lesy kupříkladu mnohem líp odolávají vichřicím, než ty člověkem vysazené. I v žofínském pralese se dlouhodobě sleduje, jak se prales vyvíjí a mění. Síť českých pralesů se na začátku jednadvacátého století aktivně doplňuje. Lesy České republiky a přírodovědci podepsali dohody a bez zásahové oblasti se teď vyhlašují i uprostřed republiky. Pralesem tak budou rokle v Železných horách, listnatý les na Doutnáči v Českém krasu nebo Kostelecké bory na Kokořínsku.

Dušan Adam, oddělení ekologie lesa, VÚKOZ, v. v. i.

Bylo potřeba to spektrum rozšířit, aby byla ta síť jaksi vyvážena.

Vladimír Kořen, redaktor

Příroda žofínského pralesa se chrání asi nejvíc v celé České republice. Platí tady nejenom zákaz kácení, ale dokonce i zákaz vstupu. Jiné české pralesy mají své turistické části. Vladimír Kořen, Česká televize.