AOPK ČR informuje: Českokrumlovské setkání evropské ochrany přírody

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


AOPK ČR informuje: Českokrumlovské setkání evropské ochrany přírody
Author Jan Štursa, Luboš Starka
Date 2007-10-11
Source TZ AOPK
Genre tisk
Respondent

Českokrumlovské setkání evropské ochrany přírody

Cesky Krumlov se ve dnech 26. Až 30. Září 2007 stal mistem konani letošní vyroční odborne konference a valneho shromazdení EUROPARC Federation. Přes 340 zástupcu ochranarských organizaci (zejména Sprav národních parku a zahraničních obdob našich CHKO) z 24 evropských státu vyuzivalo po celý týden krasne prostředí Českého Krumlova a rokovalo o nejruznějších aspektem mezinárodní spolupráce při ochraně evropského přírodního dedictvi.

Ve dnech před zacatkem vlastní konference se uskutečnila dvě vyznamných setkání. Jednala Komise IUCN pro chráněna území a uskutečnil se diskusni kulaty stul na téma Divočina v Evropské unii, které ho se zúčastnili zástupci PanParks, IUCN, WWF International a Ladislav Miko z DG Envi.

Motto konference Nature – Bridging Borders, nejcasteji prekladane jako Priroda premostuje hranice, se prolinalo všemi jednacími dny konference. První den se po uvodnich projevech prezidentky Europarc Federation Eriky Stanciu, starosty města český Krumlov Lubose Jedlicky, hejtmana jihočeského kraje Jana Zahradníka a mistopředsedy vlády a ministra životního prostředí Martina Bursíka, uskutečnil vstupni blok klicových referatu.

Bohužel, kvůli akutnimu onemocnení, se konference nemohl zúčastnit Václav Havel a přednest prislibeny zahajovaci projev Fenomen hranice v lidskem myslení. Proto jako první přednesl svůj prispevek Jan Pokorný z AV CR na téma Fenomen hranice v přírodě a krajině. Po něm se Lassi Karivalo z Finska venoval cetným aktivitam preshraniční spolupráce, které Europarc Federation uskutečnila za dobu své 34lete existence. Ladislav Miko, nekdejsi náměstek ministra životního prostředí CR, nyní ředitele odboru ochrany přírodních zdroju Evropské komise, velmi podrobne představil současne aktivity i pracovní vize Evropské komise na poli preshraniční spolupráce v ochraně přírody.

Po uvodním bloku hlavnich projevu následovala panelova diskuse, rizena Miroslavem Martisem z České zemědělské univerzity. Zdanlive měl snadnou ulohu, neboť většina dotazu z plena smerovala na Ladislava Mika, který odpovídál na nejruznější diskusni vstupy, tykajici se současných iniciativ Evropské komise, celoevropské problematiky dalšího vývoje evropsky vyznamných lokalit soustavy Natura 2000, možnosti finančních podpor ochranarských aktivit. Ladislav Miko absolvoval tuto část konference „na jednicku“ a potvrdil, jak je důležitá existence „lidských mostu“ mezi evropským přírodním dedictvim, lidmi, kteří o něj pecuji, a lidmi, kteří reprezentuji politické a ekonomicke zazemi Evropské unie.

Odpoledni program konference zaplnilo 11 odborných workshopu s velmi rozsahlou problematikou. Od evropských biokoridoru a společných přístupu k jejich ochraně a managementu, včetně problematiky ochrany vysoké biodiverzity rozlehlých vojenských výcvikových prostoru, přes stále casteji diskutovanou problematiku dopadu klimatických zmen na biodiverzitu evropské krajiny, až po možnosti a způsoby ucinného prekonavani stále existujících barier, hranic, prekazek mezi ochranarskou a odbornou obci a místními lidmi, zastupitelstvy a podnikatelskou sferou. Tematy dalších seminaru byly udrzitelna preshraniční turistika, podpora propagace preshraničních chráněných území. Všichni opravnene soustředujeme svou pozornost k atraktivnimu, zachovalemu a dobre fungujicimu prostředí chráněných území, každý však z jiného pohledu. Najít spolecnou rec, spolecnou vizi, jak o taková území pecovat a jak je unosným způsobem využívat, je však stále předmětem mnohdy zbytecne velmi vzrusených diskusi mezi ruznými zajmovými skupinami.

Podrobne byla diskutovana problematika preshraniční spolupráce mezi velkoplosnými chráněnými územími ze státu s rozlicnými pravnimi, ekonomickými i politickými předpoklady a zákony, efektivní pece o evropsky významné lokality a ptáci oblasti soustavy NATURA 2000, potřeba předchazení fragmentaci krajiny. jedním z nosných programu Europarc Federation je projekt Mladych strážců (Junior Ranger Project). Účastníci konference měli během konference příležitost se setkat a hovorit s téměř třemi desitkami vybraných zástupcu nejmladsi ochranarské generace a seznámit se jejich představami, jak se chtějí do nasi spolecne pece o přírodní prostředí zapojit. Z pochopitelných důvodu byl pro české účastniky nejméně zajimavy seminář o ochraně more a pobrezi.

Patecni program konference vyplnilo 11 celodennich tematických exkurzi po vybraných územích Šumavy, Bavorského lesa, Blanského lesa, Novohradských hor a Trebonska. I přes zretelnou neprizen počasí byly exkurze účastniky velmi priznive hodnoceny a byly příležitosti ukázat dobrou úroveň české ochrany přírody přímo v našich chráněných územích.

Zaverecny den konference probehlo plenarni zasedani, kde vedle podrobne pracovní a finanční analyzy uplynuleho roku, rokovani nad novým pracovním programem a strategii Europarc Federation na období 2008 – 2012, byla velmi bourlive diskutovana navrhovana zmena sidla ředitelství Federace, které je od pocatku její existence v bavorském Grafenau. Přitomní delegati se shodli na potrebe provest nejprve podrobny rozbor této problematiky a vrátit se k otazce pripadneho stehovani znovu na příštím konferenci, která se uskutečni v rumunskem Brasove.Součásti plenarního zasedani tradičně bylo výhodnocení udelení certifikatu za prikladnou spolupráci preshraničních chráněných území. Vedle dvojice německo-holandských přírodních parku Maas-Schwalm – Nette Nature Park, získaly toto významné ocenení i česky a rakouský národní park Thayatal. Dalším vyznamným projektem Europarc Federation je Evropska charta pro udrzitelnou turistiku v chráněných územích. Letošní certifikaci za prikladne naplnovani tohoto projektu získalo 12 velkoplosných chráněných území ze Spanelska, Francie, velké Britanie, německa a Finska.Konference vyvrcholila slavnostním vecerním programem, který byl zejména pro české účastniky více než prijemným zákoncením. Každorocne je totiž na zaver konference udelovana vyroční medaile Alfreda Toepfera za celoživotní prinos pro evropskou ochranu přírody. Nejdříve byla na podium pozvana Patricia Rossi z Italie, která získala toto ocenení v roce 2006, avšak nemohla se loňského ceremonialu zúčastnit. Letošní medaili prevzal z rukou prezidentky Federace dlouholety pracovník AOPK CR , které ho netřeba nasi odborne veřejnosti představovat. Slavnosti laudatum obema oceneným přednesli Aitken Clark a Hans Bibelriether, další významné postavy evropské ochrany přírody.Druhým slavnostním okamzikem vecerního programu bylo udelení tři cestovnich stipendii Alfred Toepfer Natural Heritage Scholarship. To umožňuje mladým ochranářům, jejichž projekty byly v celoevropské soutezi výhodnoceny jako nejuspesnejsi, získat od Nadace Alfreda Toepfera nemalou finanční podporu pro realizaci svých zameru. Letošní stipendia získali Andrej Ginalski z Polska, Stephan Krasser z německa a z České republiky. Během uplynulých deseti let je to již čtvrty zástupce mlade generace českých ochránců přírody, který byl takto ocenen (predchozimi byli Alice Hakova, Marek Banas, Zdeňka Křenová).

Všem oceneným uprimne blahoprejeme!

V nedeli 30. Září se účastníci konference již rozjizdeli zpět domu do nejruznějších koutu Evropy, někteří pak v dalších dnech ještě v rámci poskonferencni exkurze navstivili CHKO český kras, České středohori a NP České a Saské Svycarsko.

Konference byla pro české ochrance přírody vynikajici šanci představit poprvé v historii Federace Europarc odborne veřejnosti ochranu přírody a krajiny České republiky a naopak, získat od svých zahraničních kolegu nove zkušenosti a impulsy pro svou každodenni praci. Podrobnější výsledky českokrumlovského rokovani budou publikovany v posledním letošním cisle casopisu Ochrana přírody. Kompletni sbornik z konference bude zacatkem příštího roku přístupny na stankach Europarc Federation - www.europarc.org.

Konferenci poradalo MZP s finanční podporou vlády, v uzke spolupráci s AOPK CR, se správami národních parku a UJEP Olomouc, za pomoci konferencni agentury AIMS International. Doprovodným programem konference bylo i několik speciálních vystav, které je možno dosud v Českém Krumlově zhlednout.