Ad: Kraj trvá na strategii tří K

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Ad: Kraj trvá na strategii tří K
Author Jiří Guth
Date 2006-03-29
Source Českobudějovický deník
Genre tisk
Respondent

Napsali jste nám

Hejtman Jan Zahradník prosazuje sympatickou strategii tří K, totiž koncepce, kompromis a konsenzus. Ve svém článku (JDB 20. 3.) obvinil Sdružení Calla a Českou ornitologickou společnost, že odmítají údajný kompromis – jde o vybudování tzv. regionálního lyžařského areálu – který „kraj“ navrhuje. Co když ale jenom postrádají lépe vyřešené to první ze zmíněných „k“, totiž koncepční přístup? Krátká úvaha, že regionální lyžařské středisko je nejlepší lék na nezaměstnanost na Polipensku, za sebou žádnou solidní (ve variantách a zodpovědně, tvořivě zpracovanou) koncepci nemá! Kromě toho, mnohé požadavky ochrany přírody mají podobný status jako třeba hygiena nebo protipožární ochrana, takže s kompromisy opatrně, prosím. Nuže, na rozdíl od nepochybných přírodních perel, jimiž jsou Smrčina a Chlum, se o lyžování v lokalitě Špičák dá jednat a diskutovat. Mimochodem, v nedávno představeném konceptu územního plánu Jihočeského kraje je lyžařský areál na Smrčině a Hraničníku ještě pořád navržen, dokonce ve třech verzích. O tom se dá jen těžko nějak solidně a zodpovědně jednat, ale o Špičáku ano. Připomeňme, že písmeno „j“ je v abecedě před „k“. Označit apriorně před samotným jednáním záměr na Špičáku za kompromis přijatelný pro všechny je proto poněkud převrácené.

Ale co je to vlastně „záměr na Špičáku“? K jednání je kromě dobré vůle – važme si všech, kdo ji mají – potřeba ještě „vstupní materiál“, totiž informace. Vyzývá-li pan hejtman k jednání, mohl by začít s nápravou v tomto bodě. Krajský úřad dlouho odmítal zveřejnit, o čem by se vlastně mělo jednat! Vytrvalí ekologové si nakonec potřebné informace opatřili a zjistili, že mluvit o „lokalitě Špičák“ je cudné zakrývání skutečných záměrů. Lipno Servis, s. r. o., nebo snad Ateliér 8000 totiž navrhují vybudovat (v lese vykácet) několik desítek kilometrů sjezdovek nejen na Špičáku, ale i na svazích celého hřebenu „Hvězdáře“ od Špičáku na západ až ke Slunečné! To by bylo těžko „přijatelné pro všechny“ včetně ministerstva obrany a orgánů ochrany přírody. Jako podklad pro jednání to ale mohlo a mělo vedení kraje otevřeně a korektně předložit. Správná „strategie“ se opravdu může inspirovat v abecedě: když se bude nad úplnými a solidními Informacemi čestně a rovnoprávně Jednat, lze Kompromis nalézt nejsnáze.