Ad: Podivná doporučení pro šumavský park

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Ad: Podivná doporučení pro šumavský park
Author Růžena Šandová
Date 2007-03-06
Source Českobudějovický deník
Genre tisk
Respondent

Reaguji na názor pana Wolfa, bývalého učitele lesnické školy v Písku (Deník 16. 2. ). Pan Wolf se táže, odkud jsem vzala pojem bezzásahovost, který se prý protiprávně, či dokonce trestné uskutečňuje v Národním parku Šumava. lépe se tento pojem dá vyjádřit jako Pasivní ochrana v podobě nezasahování do přírodních procesu. Tento postup je celou radou odborníků považován za méně problematický, než tzv. Postup asanační tj. Sekerou a pilou. Je celá řada argumentů dokazujících, že právě bezzásahový režim zajistí nejlépe obnovu samořídících schopností lesního ekosystému, a to při omezeném využití technických prostředku.

Lesy v národních parcích a chráněných krajinných územích mají především funkce mimoprodukční, tj. veřejně prospěšné z hlediska životního prostředí. Klíčové funkce jsou ochranné tj. že veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů. Zájmy a priority chráněné zákonem o lesích musí v národních parcích zcela ustoupit zájmům ochrany přírody a krajiny. Existují seriózní vědecké argumenty o tom, že působení kůrovce je součástí přirozených proměn ekosystému horského pralesa, že biodiverzita „suché smrčiny“ tvoří ve srovnání s asanovanými oblastmi pestrý ekosystém lesa. Skutečně je dobré navštívit NP Bavorský les, kde obnova lesa probíhá velmi intenzivně a mnohem rychleji, než se zpočátku předpokládalo. Z toho důvodu tam není umělá výsadba nutná ani žádoucí.

Doporučuji všem nevěřícím a skeptikům v přírodní proměny lesa návštěvu v Bavorském lese, a pokud nejsou slepí, sami uvidí, že Bůh dovede lépe hospodařit než člověk.

Růžena Šandová, Hnutí Duha Č. Budějovice