Ad: Situace na Šumavě si žádá širokou dohodu, Zahradník

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Ad: Situace na Šumavě si žádá širokou dohodu, Zahradník
Author Jan Zahradník
Date 2006-09-26
Source Českobudějovický deník
Genre tisk
Respondent

Polemika

Rozmýšlel jsem se, zda se pustím do diskuse s Jaromírem Bláhou z Hnutí Duha, který se vyjadřuje k mému článku „Situace na Šumavě si žádá širokou dohodu“ (Deník 14. 9.). Nakonec jsem se rozhodl, že s tím, kdo nechce pochopit, se diskutovat nedá. Pan Bláha navíc mění význam mých slov a na jejich posunutém významu zakládá svou argumentaci. Pro mne jako pro jihočeského hejtmana je daleko důležitější než mediální přestřelka s panem Bláhou to, aby občané, kteří na Šumavě žijí, věděli, o co Jihočeskému kraji jde a jak na problém Šumavy nahlíží.

Jihočeský kraj vnímá Šumavu jako nesmírně cennou přírodní oblast a zároveň jako území, kde po staletí žijí lidé. Považujeme za nezbytné chránit šumavskou přírodu podle zásad, které zakladatelé národního parku vtělili do jeho zakládací listiny. Kraj nemůže být arbitrem ryze odborných diskusí, ale na druhé straně musí podle zákona a ze své podstaty hájit zájmy svých občanů. Odmítáme proto nevyzkoušenou cestu ponechat velké rozlohy šumavského lesa jeho osudu tím, že v něm nebudeme zasahovat a budeme sledovat, jak se samovolně vyvíjí s cílem vzniku jakési divočiny. Jedná se o experiment a my dnes můžeme na mnoha místech Šumavy vidět jeho výsledek. Stále se zvětšující oblasti ponechané kůrovcové zkáze a nabízející návštěvníkům Šumavy pohled na zcela zdevastované lesy.

Kraj musí s autoritou sobě vlastní bránit tomu, aby se součástí tohoto experimentu, za který navíc zatím nikdo nenese odpovědnost, staly šumavské obce a jejich občané. Zastupitelstvo Jihočeského kraje s vědomím, že budoucnost Šumavy není zdaleka jen ekologický, ale aktuální celospolečenský problém, na svém zasedání 19. září přivítalo, že byla zadána analýza vývoje Národního parku Šumava v letech 1991–2005, a uložilo hejtmanovi, aby pokračoval v jednáních, zaměřených na pozastavení jakýchkoli koncepčních a organizačních kroků do doby zpracování a vyhodnocení zmíněné analýzy.

Zastupitelstvo kraje rovněž s obavami zaznamenalo, že od druhého pololetí roku 2006 nefunguje Rada Národního parku Šumava, čímž jsou krácena práva krajské samosprávy a obcí, na jejichž katastrech se národní park rozkládá. Radní Pavel Pavel pak dostal za úkol požadovat na řediteli Správy Národního parku Šumava obnovení činnosti rady a přiměřené zastoupení Jihočeského kraje v ní.

„Kam chce hejtman Šumavu dovést!“ volá pan Bláha emotivně ve svém článku. Já si ale kladu stejnou otázku. Kam vedou Šumavu lidé, jako je Jaromír Bláha z Hnutí Duha a další fundamentalističtí ekologové? To bychom viděli, kdyby k článku J. Bláhy byla připojena fotografie tisíců a tisíců suchých stromů na hřebeni Luzného. Je to smutný pohled. Myslím, že je třeba zanechat neplodných debat a proti šíření suchého lesa začít zasahovat. Odpovědnost za to má vláda České republiky, která Národní park Šumava založila a na jejíž úrovni by měla neprodleně začít diskuse o ekologické i sociální situaci na Šumavě.

Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje