Aldo Leopold na Poledníku

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Aldo Leopold na Poledníku
Author Radovan Holub
Date 2008-08-26
Source TZ NPŠ
Genre internet
Respondent

Vimperk – Správa Národního parku Šumava se rozhodla, že bude společně se Správou Národního parku Bavorský les sdílet naučné expozice. Oba parky totiž vytvářejí společné, přeshraniční území a jeho management by se měl postupně zcela sblížit.

Jedna z prvních takových expozic byla v minulých dnech instalována ve vyhlídkové věži na vrcholu Poledníku. Jde o malou výstavku týkající se přínosu Aldo Leopolda pro evropskou ochranu přírody. Leopold je považován za „otce“ myšlenky národních parků, zejména tím, jak se zasazoval o ochranu původní, divoké přírody v USA. Leopold (1887–1948) byl vnuk německého přistěhovalce do USA. Přezdívá se mu také „Einstein ekologie“. Myšlenka ponechat přírodu v chráněných územích přirozenému vývoji pochází právě od něho. Ve 40. letech 20. stol. Popsal divočinu, tedy přírodu v její původní, člověkem neovlivněné podobě, jako „laboratoř ke zkoumání zdraví Země“. Jeho jméno je úzce spojováno se vznikem chráněných území divoké přírody v kolébce národních parků – USA. Leopold během své profesní dráhy lesního ředitele Americké lesní služby pobýval ve 30.letech také v Německu i v Čechách.

Výstava „Aldo Leopold“ byla zahájena v informačním středisku Dům Hanse Eisenmanna v Národním parku Bavorský les 30.5.2008. Její česko–německá varianta se objevuje v současné době na šumavském Poledníku.

Výstavu doprovází několik motivů z května 2008, kde záběry pořízené nedaleko od Pramenů Vltavy v bavorské části parku připomínají spíš než Šumavu vzdálenou Skandinávii. Ostrovy lesní divočiny jsou v obou parcích, Národním parku Šumava a Národním parku Bavorský les, pro oko návštěvníka jistě nezvyklé, možná i bolestné, ale také plné víry, že les najde v sobě sílu k přirozené obnově.