Budoucnost Šumavy

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Budoucnost Šumavy
Author Aleš Hazuka
Date 2001-10-04
Source ČT
Genre televize
Respondent Jan Jelen, Stanislava Barantálová, Ivan Žlábek, Miloš Picek, Miloš Kužvart, Jiří Frydlewicz, Miroslav Beneš, Zdeněk Kantořík

ČT 1, Večerníky plus, Čechy

Aleš Hazuka, redaktor

Národní park Šumava vyhlásila před deseti lety vláda na rozloze téměř 70 tisíc hektarů. Nejcennější území, tzv. první zóny, tvoří 13 % plochy. Přímo v parku leží sedm obcí, trvale zde žije asi dva tisíce obyvatel, ročně oblast navštíví dva miliony turistů.

osoba, obyvatel Šumavy

Teď tu není práce, není tu nic, no, a konec světa, všechno zlikvidované, ať statky, tak lesy.

osoba, obyvatelka Šumavy

Teď, jak se propouští na pile, tak je to tady špatné s tržbami.

osoba, obyvatelka Šumavy

Nám se žije dobře, my už jsme si tady zvykli.

osoba, obyvatelka Šumavy

Měli jsme tady pana doktora, už je to pár roků, no, a pak to změnili, takže je to..., musíme dojíždět.

osoba, obyvatel Šumavy

Když chcete jet třeba do Prachatic, tak to jsou hrozné podmínky, co se týče jako platby a toho, no, a kde na to zkrátka vzít.

osoba, obyvatelka Šumavy

Všechno daleko. Máme tady jenom dva obchůdky. Musíme brát to, co je. Někdy máme mléko třeba až v poledne.

osoba, obyvatelka Šumavy

Musíme být spokojení, protože jiné podmínky tady nejsou.

Aleš Hazuka, redaktor

Mimo sezónu v některých šumavských obcích vzrůstá míra nezaměstnanosti. Jsou místa, kde překračuje hranici 20 %.

Co by se podle vás mělo změnit?

osoba, obyvatelka Šumavy

Lidi.

osoba, obyvatel Šumavy

Co by se mělo změnit? Aby posunuli park až ke kanálu nahoru, aby to převzaly zase státní lesy, aby tady byla práce.

osoba, obyvatelka Šumavy

Nebudu se vyjadřovat. Děkuji.

Aleš Hazuka, redaktor

Co by se mělo změnit podle vás?

osoba, obyvatel Šumavy

Ježíšmarjá, ani se neptejte radši.

osoba, obyvatel Šumavy

Nic se neděje, no. Spíš bych řekl, že je to ještě horší jak lepší tady. Akorát se mluví, všude se mluví a nic.

osoba, obyvatelka Šumavy

My jsme byli zvyklí na jiné podmínky. Teď jsou jiné, teď je to tu moc navštěvované.

Aleš Hazuka, redaktor

Čtyři měsíce starostové intenzivně diskutují o budoucnosti Šumavy a hledají řešení tíživé situace. V rámci několikahodinových setkání zaznívaly i požadavky na vynětí některých obcí z národního parku.

Jan Jelen, starosta Nové Pece /nezávislý/

Mrzí mě, že to zdůvodnění není uváděno, že se jenom říká o tom, že nechceme být v parku, ale důvody jsou tam jednoznačné. Dosavadní činnost správy vede k tomu, že se omezuje rozvoj opravdu celého území Nové Pece, včetně narůstající nezaměstnanosti.

Stanislava Barantálová, starostka obce Borová Lada /nezávislá/

Nepožadujeme vyjmutí z národního parku, chceme v národním parku zůstat.

Aleš Hazuka, redaktor

A důvod?

Stanislava Barantálová, starostka obce Borová Lada /nezávislá/

Důvod je ten, že si myslím, že se pro nás nic nezmění tím, že vystoupíme z národního parku, protože zůstane chráněná krajinná oblast a rozdíl v managementu parku a chráněné krajinné oblasti není tak velký.

Aleš Hazuka, redaktor

Podle správců parku by se v zájmu ochrany přírody hranice chráněného území neměla měnit.

Ivan Žlábek, ředitel Správy Národního parku Šumava

Myslím si, že daleko lepší a modernější řešení, které by park nechalo jako kompaktní území, abychom se na úrovni ochrany v zastavěných a zastavitelných územích s obcemi domluvili.

Miloš Picek, Regionální rozvojová agentura Šumava

Já jsem byl od samého začátku zastáncem toho, aby obce byly v národním parku. Neuměl jsem si situaci představit, že by byly vyjmuty a měl jsem pro to vždy takové přirovnávání, že bychom chtěli řešit dům nebo opravu domu bez jeho oken.

Aleš Hazuka, redaktor

Někteří starostové se domnívají, že o životě v parku by měli rozhodnout jedině místní obyvatelé například formou referenda. Za klíčový dokument proto považují připravovaný zákon o národním parku. Ten by měl řešit problémy spojené s rozvojem obcí a současně by měl stanovit jasná pravidla pro ochranu přírody. Starostové i správci parku připravují komplexní pozměňovací návrh této normy.

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Je to kompromis, kde jedna i druhá musely udělat příslušné ústupky, a že na tomto je možné jednat a poskytnout sněmovně velmi kvalifikovaný návrh, jak nakonec ten zákon o šumavském národním parku přijmout.

Aleš Hazuka, redaktor

Starostové chtějí do nového zákona prosadit, aby obcím náležela kompenzace za omezení hospodaření na vlastních pozemcích. Výši náhrad by měla stanovit ministerstva financí a životního prostředí.

Jiří Frydlewicz, starosta Kvildy /nezávislý/

Minimálně, aby ta částka byla pro tu obec minimálně takových 200 tisíc, ale to je opravdu jenom taková úvaha.

Jan Jelen, starosta Nové Pece /nezávislý/

Pokud by se to povedlo, je to jedno z řešení, kde by se otupil střet mezi národním parkem a obcemi, ale ono říct, že by se to tím vyřešilo, zase není, protože je to tam o rozvoji a o všech ostatních věcech.

Miroslav Beneš, poslanec PS PČR /ODS/

Především je otázka, zda my, daňoví poplatníci, chceme přispět obcím na území národního parku a já si myslím, že to je věčná otázka, do jaké míry chceme dotovat území národního parku, jak velké území národního parku chceme dotovat.

Aleš Miroslav Beneš, redaktor

Obce, na jejichž území park leží, požadují i prostředky za ztráty na daních z lesních pozemků.

Zdeněk Kantořík, mluvčí Správy Národního parku Šumava

Správa parku jednoznačně podporuje požadavek obcí kompenzovat jim daň z lesů zvláštního určení, protože obce na území parku jsou tímto opatřením, které dosud platí, skutečně poškozovány.

Aleš Hazuka, redaktor

Zástupci samospráv i ochránci přírody shodně tvrdí, že do věcné diskuse teď razantně vstupují různé lobbyistické skupiny a začínají tlačit na poslance. Sněmovna by zákon měla projednávat na své říjnové schůzi. Konečné slovo pak řekne Senát.