Bursík představil úspěchy i neúspěchy v křesle ministra

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Bursík představil úspěchy i neúspěchy v křesle ministra
Author Hugo Charvát
Date 2009-05-05
Source ekolist.cz
Genre internet
Respondent

Praha – Martin Bursík dnes představil úspěchy, kterých dosáhl v křesle ministra životního prostředí. Podle Bursíka se přes počáteční odpor politických partnerů, zejména ODS , současná vláda ukázala jako zřejmě nejzelenější v historii České republiky.

„Ministerstvo se stalo jedním ze silových rezortů a kvůli finanční krizi se obnovitelné zdroje a zelené technologie staly jádrem ekonomických opatření vlády,“ řekl dnes Bursík. Za největší úspěchy svého působení považuje ministr Bursík vedle práce na vyjednávání nové klimatické dohody především dotační program Zelená úsporám . A s tím spojené peníze, které se podařilo na opatření ke zlepšování kvality životního prostředí sehnat.

Miliardy na úspory

Celkem na životní prostředí směřuje 133 miliard korun z evropských fondů. Vedle toho 10 miliard od Japonska z prodeje emisních kreditů, které jdou jen na program Zelená úsporám. Dalších 15 miliard z evropských fondů by mělo směřovat na další programy zateplování a úspor energie v budovách. Podle Bursíka díky dotacím na zateplení a moderní zdroje energie pro domácnosti ušetří lidé každoročně tři miliardy korun za vytápění a budou dýchat čistší vzduch. Ročně se má snížit zátěž ovzduší o 220 000 kg emisí prachových částic a emise CO2 mají být o milion tun nižší. Martin Bursík představil dalších 46 úspěchů, kterých ministerstvo za poslední dva roky dosáhlo ( úplný výčet v PDF zde ). Vedle této vlajkové lodi posledních týdnů pochválil Bursík jako úspěch rezortu například potvrzení platnosti územních limitů těžby hnědého uhlí. Ministerstvo také prosadilo novelu zákona o ochraně ovzduší, která pomůže vyčistit vzduch v nejvíce znečištěných oblastech, především v Moravskoslezském kraji. Kraje tak mohou přikázat velkým podnikům, aby v určené lhůtě omezily znečišťování prachovými částicemi nejméně o 30 %. Nová vyhláška o smogu zase umožňuje krátkodobé omezení provozu významných zdrojů emisí, včetně silniční dopravy, nastane-li smogová situace. Ke stávajícím zvláštním imisním limitům pro oxid dusičitý, oxid siřičitý a přízemní ozón nyní přibyla závazná hodnota pro prachové částice PM10. Díky zavedení recyklačních poplatků u aut, která nesplňují devět let starou emisní normu EURO 3, bylo do března letošního roku vyřazeno z registru vozidel cca 150 000 aut. Za první tři měsíce působnosti zákona se vybralo na poplatcích cca 65 miliónů Kč. Martin Bursík. Jako úspěch vidí současný ministr také větší otevření Šumavy lidem, nový lesnický program, který by měl do českých lesů přivést větší množství listnatých stromů, nebo to, že díky ekologickým daním je u nás levnější štěpka na vytápění než hnědé uhlí. Navíc podle návrhu MŽP by nemělo být již od roku 2013 možné vůbec topit v domácnostech hnědým uhlím. „Nastavili jsme velmi přísné limity na znečištění a ty žádné z dnes existujících kotlů na hnědé uhlí nesplňuje,“ řekl Bursík.

Místo daní povolenky

Naopak to, co ministerstvo řízené předsedou Strany zelených nezvládlo, byl nový zákon o odpadech, novela Plánu odpadového hospodářství a nový zákon o obalech. „Odpady mají strašný pech, že jsou již od devadesátých let mezi dvěma mlýnskými kameny. A těmi jsou skládky a spalovny,“ prohlásil dnes Martin Bursík. Podle něj ministerstvo udělalo hlavní chybu v tom, že neodhadlo tempo, v jakém bude možné novou legislativu vypořádat. Zejména kvůli stovkám připomínek k návrhu zákona o odpadech. Nepodařilo se ani zavést podstatné zvýšení odpovědnosti provozovatele za jaderné škody. Ta se sice zvyšuje ze současných 6 miliard na 8, ale nedošlo k podpisu Pařížské úmluvy, která míru odpovědnosti provozovatelů navyšuje na 700 milionů euro. Tyto úkoly dostal od vlády uloženy ministr průmyslu. Stejně tak nedošlo k souhlasu obcí s úložištěm vyhořelého jaderného paliva, které slibovalo programové prohlášení vlády. Za branami zůstala i druhá fáze ekologické daňové reformy (EDR). Ta původně zamýšlela zrušit stávající poplatky za znečištění ovzduší a přeměnit je na emisní daň z CO2. Podle ministerstva se jako mnohem efektivnější pro omezování emisí CO2 ukazuje obchodování s emisními limity. Podle odborníků jsou navíc klíčovým problémem životního prostředí v ČR emise jemného polétavého prachu. Nedošlo ani na vládou slibované rozšíření mýtného na vozidla od 3,5 tuny a na všechny silnice ve vlastnictví státu nebo krajů. To bylo odloženo kvůli krizi na roky 2010 – 2011. Nebyl schválen ani zákon o veřejné dopravě, ani novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zaměřená na zlepšení fungování současného systému pravidelných kontrol technického stavu vozidel a emisního měření. Koneckonců nebyl zatím ještě schválen ani návrh na omezení jízdy kamionů v pátek a o víkendech, což ale spadá do kompetence ministerstva dopravy. „Spolupráce s ministerstvem dopravy se ukázala jako nejproblematičtější, dokonce byla horší než s ministerstvem průmyslu,“ komentoval výsledky Bursík.

Přehled dosažených výsledků práce na MŽP 2007 – 2009 si stáhněte zde:

http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_tz090505bilance/$FILE/090505hodnoceni%20CZPRES_do_dubna.pdf

Přehled výsledků českého předsednictví EU za leden - duben 2009 si stáhněte zde:

http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_tz090505bilance/$FILE/090505hodnoceni%20CZPRES_do_dubna.pdf