Co se v parku smí?

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Co se v parku smí?
Author Daniela Drtinová, Zuzana Kuncová
Date 2003-03-06
Source ČT
Genre televize
Respondent Antonín Schubert, Ladislav Miko

ČT 1, Události, komentáře

Daniela Drtinová, moderátorka

Život v národních parcích má svá omezení. Režim ochrany národních parků a chráněných krajinných oblastí vymezuje zákon o ochraně přírody a krajiny. Jejich území rozděluje ministerstvo životního prostředí do tří až čtyř zón odstupňované ochrany. První zóna má nejpřísnější režim.

Zuzana Kuncová, redaktorka

Na celém území národních parků zákon omezuje pohyb lidí a činností, které by ničily nebo měnily krajinu. Lidé například nesmějí hospodařit na pozemcích způsobem, který může podstatně změnit biologickou rozmanitost ekosystému anebo nevratně poškozovat půdní povrch. Dále nesmějí zneškodňovat odpady, pořádat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce a provozovat vodní sporty mimo vyhrazená místa. V národních parcích zákon nedovoluje stavět žádné silnice ani další průmyslové i sídelní stavby, dále provádět chemický posyp cest, těžit nerosty a horniny a také sbírat rostliny kromě lesních plodů nebo odchytávat živočichy. Na území první zóny národního parku navíc úřady nesmějí povolovat nové stavby. Lidé tu nesmějí vstupovat mimo vyznačené cesty kromě vlastníků a nájemců pozemků, měnit současnou skladbu a plochu přírodních kultur a také hnojit, používat silážní šťávy a ostatní tekuté odpady. V chráněných krajinných oblastech jsou podmínky méně přísné. Jejich charakter je velmi podobný podmínkám ochrany národních parků.

Beseda

Daniela Drtinová, moderátorka

Na telefonu teď vítám starostu Modravy Antonína Schuberta, dobrý večer.

Antonín Schubert, starosta Modravy /nezávislý/

Dobrý večer.

Daniela Drtinová, moderátorka

Pane starosto, vaše obec leží v zóně s nejpřísnější ochranou?

Antonín Schubert, starosta Modravy /nezávislý/

Ano, my ležíme vlastně..., obec Modrava je centrální obcí národního parku a je nejvíc obklopená první zónou Národního parku Šumava a navíc jsou zde velice cenné přírodní segmenty, které třeba ochraňuje /nesrozumitelné/ smlouva. Takže skutečně ano.

Daniela Drtinová, moderátorka

Ty zákazy, které jsme slyšeli v příspěvku, skutečně vám tak komplikují život? Nepovažujete to za plus žít v tak zdravé krajině?

Antonín Schubert, starosta Modravy /nezávislý/

No, jako je to tam pojmenováno skutečně velice přesně, jelikož je to citace zákona, to, co jste tam řekli, takže je na zákonu o ochraně přírody a krajiny, velice detailně upravuje život obcí v národním parku a upravuje ho samozřejmě svými dalekosáhlými omezeními.

Daniela Drtinová, moderátorka

Co by tedy mělo pro vás ministerstvo životního prostředí udělat? Teď to můžete říci, protože ve studiu je pan náměstek ministra životního prostředí, tak mu to vzkažte.

Antonín Schubert, starosta Modravy /nezávislý/

No, právě v rukou ministerstva životního prostředí dneska leží nejzávažnější a nejrozsáhlejší rozhodnutí, které zřejmě ministerstvo bude muset udělat, protože pan náměstek ode mě už slyšel můj názor na předešlou práci ministerstva životního prostředí /přerušen/.

Daniela Drtinová, moderátorka

Co tedy konkrétně požadujete od ministerstva?

Antonín Schubert, starosta Modravy /nezávislý/

Musí, především v příspěvku se konkretizovala zpráva IUCN, a ta mise IUCN kupříkladu taky říkala, že ty regionální vazby v Národním parku Šumava nefungují tak, jak by fungovat měly. Takže má-li tady skutečně na Šumavě probíhat plnohodnotný život a skutečně budeme-li brát v úvahu skutečnosti, které schválila vláda v roce 1992 k tomuto území, takže ministerstvo životního prostředí musí teď změnit svůj postoj k tomuto regionu a musí zde skutečně zabezpečit to, aby ty obce tady žily plnohodnotným životem, i když /přerušen/.

Daniela Drtinová, moderátorka

Pane starosto, děkuji, teď dáme slovo panu náměstkovi. Kdy tedy těmto obcím pomůžete, aby skutečně mohly v té přísně chráněné zóně vést normální život?

Ladislav Miko, náměstek ministra životního prostředí

Já myslím, že od té doby pan starosta už zmínil, že jsme měli několik kontaktů, vlastně už od konce minulého roku, od té doby, kdy je na ministerstvu nový management, i předtím ty kontakty probíhaly.

Daniela Drtinová, moderátorka

Co tedy konkrétně uděláte?

Ladislav Miko, náměstek ministra životního prostředí

...že se ta situace zlepšuje. Ta zpráva doporučuje, aby projednání jak teda té..., toho managementu v parku, to znamená režimu zásahovosti byl široký participativní proces, na kterém se všichni, to znamená i občané, kteří tam bydlí, zúčastní. S tím samozřejmě a jednoznačně počítáme. Dále je ovšem samozřejmě třeba pracovat na studiích možností rozvoje vlastně těch šumavských obcí, k tomu jsme připraveni, máme vyčleněné finanční prostředky na studie z naší strany a je tam i celá řada dalších možností, včetně, řekněme, určitých možností finanční podpory tak, aby bylo možné těm obcím kompenzovat, řekněme, ty újmy, které vyplývají z ochrany přírody. Ale důležité je zmínit ještě jednu podstatnou věc. Zase ze zkušenosti třeba z bavorského národního parku, že ty aktivity, které zase to, že obec je umístěna v tak cenném území, přinášejí, jako je otázka cestovního ruchu, potom rozvoje určité infrastruktury, zvýšené návštěvnosti a tak dále, přinášejí nové možnosti pro ty obce, které my se budeme snažit a snažíme se už teď podporovat a vlastně umožnit trošku, řekněme, jinou strukturu příjmů pro ty obce, nicméně umožňující jejich rozvoj.

Daniela Drtinová, moderátorka

Pane náměstku, děkuji i vám. Na shledanou.

Ladislav Miko, náměstek ministra životního prostředí

Na shledanou.

Daniela Drtinová, moderátorka

I s vámi se pro dnešek loučím. Zbývá už jen závěrečný přehled zpráv. Přeji hezký zbytek večera a zítra se těším opět na shledanou.