Dřípatka se speciální školou za zelené lesy

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Dřípatka se speciální školou za zelené lesy
Author Kateřina Kubíčková
Date 2009-07-02
Source prachatickonews.cz
Genre internet
Respondent

Prachatice – Myslíte si, že dnešní děti a mládež nemají vztah ke svému okolí a životnímu prostředí? Máme dobrou zprávu! Sdružení Dřípatka společně s organizací Městské lesy Prachatice již řadu let realizuje každoroční aktivity zaměřené na ochranu lesních porostů v okolí Prachatic – takzvanou biologickou ochranu lesa – která zahrnuje opatření na zlepšení životního prostředí ptactva jako přirozených nepřátel lesních škůdců, a to mimo jiné prostřednictvím vyvěšování a údržby dřevěných budek.

Budky usnadňují zahnízdění různých druhů ptáků, zejména sýkor, které pomáhají přirozenou cestou eliminovat působení lesních škůdců. V letošním roce se do společných aktivit zapojili i žáci a pedagogové ze Základní (dříve Speciální) školy na Zlaté stezce 387 v Prachaticích. Spolu tak realizujeme projekt nazvaný Společně za zelené lesy, který finančně podpořilo i Město Prachatice. Díky tomuto projektu se mohou žáci školy seznámit s tím, co znamená a jak se provádí praktická ochrana přírody, že má smysl a že se jí někdo věnuje v jejich městě i na neziskové úrovni.

Jsme rádi, že se aktivně zapojili žáci z 8. třídy, kteří sami pod vedením pana Šrámka v rámci pracovního vyučování vyrobili na 30 kusů ptačích budek, a navíc se v pondělí 1.06.2009, tedy na Den dětí, zúčastnili jejich vyvěšení do části lesa v okolí Lázní sv. Markéty, kde je umístěna jedna z etap biologické ochrany lesa. Protože se tato akce vydařila včetně dobrého počasí, plánují žáci se svou paní třídní učitelkou další vycházku na podzim 2009, kdy by nám mohli pomoci s čištěním budek a kontrolou jejich obsazenosti podle nalezených hnízd. Jako dík za pomoc dětem i jejich učitelům jsme na konci školního roku předali symbolický šek, tedy finanční příspěvek, za který budou nakoupeny odměny pro všechny osmáky, kteří nám s projektem pomáhali.