Důstojná vzpomínka na bývalé osady

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Důstojná vzpomínka na bývalé osady
Author denik.cz
Date 2010-08-24
Source denik.cz
Genre internet
Respondent

Pasov – Zkulturnění se dočkala dvě místa připomínající kdysi kvetoucí německý život na Šumavě.

Na vjezdu do někdejší obce Samoty (Adlerhütte) nedaleko Strážného teď stojí upomínkový kámen a upraveny byly znovuodhalené základní zdi farního kostela Sv. Martina v Novém Světě (Neugebäu) zbořeného v roce 1976. „Oba památníky byly zřízeny ve spolupráci bývalých obyvatel a českých úřadů,“ napsal pasovský deník PNP.

Uvedl, že pamětní kámen osady Samoty je „srdeční záležitostí“ rodiny Gräfových z Ottendorfu, jejichž matka Angela se tu v roce 1930 narodila. Místo je písemně zmiňováno poprvé v roce 1755, kdy sklář Tobias Adler dostal od knížete Schwarzenberga povolení zřídit novou huť. Kolem ní se pak usídlilo několik německých rodin. Církevně patřily Samoty ke Strážnému, politicky k Horní Vltavici.

V době před první válkou měly Samoty dokonce vlastní školu, krátce před vyhnáním Němců tu žilo asi 170 lidí. Po jejich odsunu v roce 1946 byly domy vypleněny a zarostly. „Protože Samoty ležely v zakázaném území železné opony, kam se smělo jen na zvláštní povolení, byly domy v roce 1958 vyhozeny do povětří a tak srovnány se zemí,“ píše PNP.

„Z toho, že nyní mohl být na místě někdejšího vjezdu do osady usazen pamětní kámen, se těší ještě žijící obyvatelé Samot, z nichž se mnozí zúčastnili vysvěcení kamene katolickým farářem z Vimperka,“ pokračuje list. Mezi hosty byli také starosta Horní Vltavice Jiří Fastner, starosta partnerské obce Philippsreutu Alfred Schraml a předseda spolku rodáků z Prachatic Rudolf Paulík.

Alespoň obrys kostela

Den poté bylo v obci Borová Lada požehnáno znovuodkrytým základům farního kostela Sv. Martina, strženého 30. dubna 1976, který byl kdysi centrem obce Nový Svět s jejími jedenácti osadami. „Projekt angažovaně prosazovala místní starostka Jana Hrazánková,“ uvedl pasovský list.

Barokní kostel byl postaven v letech 1796–97 na pahorku nad obcí, v roce 1888 byl vysvěcen přilehlý hřbitov. Po odsunu Němců tady byla v roce 1950 celebrována poslední mše. „V následujících letech byl opuštěný dům boží zpleněn a nakonec stejně jako hřbitov srovnán se zemí,“ uvedl deník. „Pouze památník padlých v první světové válce vedle kostela zůstal zachován.“

V roce 2006 byla nedaleko znovuzřízena kaple Sv. Anny s křížovou cestou a poté byl z iniciativy obce Borová Lada a německých krajanů rekultivován a znovuvysvěcen hřbitov. Nyní se podařilo uvolnit základy někdejšího farního kostela tak, že jsou patrny obrysy presbyteria, sakristie a zvonice. „Tam, kde stával hlavní oltář, byl umístěn žulový stůl orámovaný reliéfem patrona, sv. Martina z Toursu. Vytvořila jej Vladěna Tesařová z Dobré Vody, stejně jako pamětní kříž na hřbitově. V bývalé kostelní lodi zvou dvě kamenné lavice ke spočinutí a modlitbě,“ pokračují PNP. „Vimperský farář vyjádřil naději, že po šesti desetiletích zase brzy bude moci být celebrována mše v Novém Světě...“