Další příležitosti pro dodavatele lesnických činností

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Další příležitosti pro dodavatele lesnických činností
Author Jana Zvettlerová
Date 2009-08-31
Source
Genre tisk
Respondent Tomáš Fait

Správa NP a CHKO Šumava vyhlásila novou veřejnou zakázku.Na podrobnosti jsme se zeptali ing. Tomáše Faita, náměstka ředitele Správy NP a CHKO ŠumavaPředně bych chtěl upřesnit, že vyhlášená veřejná zakázka se týká doplnění kapacity stávajících dodavatelů na určité lesnické činnosti, na které máme nyní větší provozní potřebu, než jsme očekávali. Takže nikoliv jako náhradu stávajících, ale pouze jakési výkonnostní doplnění v některých lesnických činnostech, protože budou některé rámcové smlouvy s dodavateli ze strany Správy zrušeny. A to z důvodu nečinnosti dodavatelů nebo porušení smluvních podmínek. Porušením je třeba nekvalitní práce dodavatele, která je dostatečně zdokumentována a podobně.Těch, jak vy říkáte, místních dodavatelů, kteří dodržují dohodnuté podmínky, zjednodušeně řečeno kteří se chovají „fér“, se to nedotkne. Problém máme s dodavateli, kteří Správě nedávají nabídky do tzv. Minitendrů , čili nemají zájem zajišťovat konkrétní činnost pro Správu nebo ti kteří svou práci nabízejí prostřednictvím jiných dodavatelů, ač jim to nejen smluvní podmínky, ale i zákon o veřejných zakázkách zakazuje a další případy například plnění díla prostřednictvím několikanásobného řetězce subdodavatelů, což v konečném důsledku cenu jen zvyšuje.O pomoc v tomto případě nejde, je to prostě nabídka práce, žádný dar. Od dodavatele očekáváme nabídku jeho kapacity a potencionální budoucí účast v těch činnostech , kde současní dodavatelé nebudou kapacitně stačit a Správa za tuto práci, přesněji plnění, zaplatí sjednanou odměnu. Od dodavatelů očekáváme, že budou přímými dodavateli Správy, nikoliv, že svou činnost budou plnit pod hlavičkou jiné, třeba větší firmy. Stačí vyhledat stránku http://lesis.npsumava.cz/cerveny a přečíst si pokyny zde uvedenéAno, kdybychom chtěli zajistit lesnické činností prostřednictvím větších dodavatelských subjektů, neřešili bychom to současným systémem rámcových smluv, kde dáváme dodavatelům bez rozdílu jejich velikosti stejné šance získat zakázku a přitom zohlednit jejich nabízenou kapacitu. To znamená, že i menší dodavatel, mohu-li tento výraz použít, může za svou cenu získat zakázku u Správy, aniž musí platit určitou zprostředkovatelskou provizi většímu dodavateli.

Otázka možnosti zřízení nových pracovních míst není v mojí kompetenci. Otázku rozšíření podnikatelských příležitostí pro místní dodavatele řešíme společně se zástupci regionu a podle předběžných analýz a potřeb, bychom příští lesnické období řešili rozšířením poptávky na ověřené dodavatele pro konkrétní činnosti, které představují určitou kvalitativně vyšší odbornou péči tak, jako současně prováděné práce v lesních školkách, které jsou zajišťovány výhradně místními podnikateli. Pro ty ostatní podnikatele i činnosti, zvažujeme nasazení rámcových smluv na delší období, kde místní dodavatelé mají příležitost získat zakázku stejně jako každý jiný, byť kapacitně silnější a větší dodavatel. Neberte prosím mou poslední větu jako dogma, o zadávání zakázek není doposud rozhodnuto, čekáme na zpětnou vazbu dodavatelů, zda o tento způsob tj. minitendrů bude do dalšího období zájem, nebo zda je z jejich strany pohodlnější účastnit se zakázek Správy jako subdodavatel. Musím přiznat, že zvětšování příležitostí pro místní podnikatele, je pro Správu administrativní zátěží a pohodlnější je jistě zadat zakázky několika větším subjektům a administrativu přenést na ně. Ovšem zdůrazňuji, že mou prioritou je pokračování v současném systému, tj. zvyšování příležitostí pro podnikatele z regionu, než pohodlné zadání několika velkým subjektům.