Divoké srdce Evropy

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Divoké srdce Evropy
Author Markéta Ševčíková, Jan Dvořák
Date 2008-03-13
Source ČRo
Genre rozhlas
Respondent František Krejčí, Karl Sinner, František Nykles

Radiožurnál

Moderátor

Už letos vznikne na Šumavě bezmála 14hektarové neprostupné území. Tzv. Divoké srdce Evropy je společné jádrové území národních parků Šumava a Bavorský les. Jak bude toto nové jádrové území vypadat zjistil Jan Dvořák.

Moderátor

Divoké srdce Evropy, kde se nebude těžit dříví, kde se nebude lovit zvěř a kam by neměla šlápnout noha turisty, se bude zčásti rozkládat na české straně v oblasti Modravských slatí a zčásti na straně Bavorského lesa. A i přesto, že v tomto území budou platit striktní pravidla a zákazy, jedná se vůči návštěvníkům podle ředitele Národního parku Šumava Františka Krejčího o vstřícný krok.

František Krejčí, ředitel NP Šumava:

Tak pro českou stranu v rámci přípravy na schengenský prostor je to vlastně určitá pozitivní změna, že nám přibudou tři nové trasy, které povedou přímo přes státní hranici.

Moderátor

Aby mohly vzniknout nové hraniční přechody mezi Šumavou a Bavorským lesem, musí NP Bavorský les znepřístupnit tzv. příhraniční chodník. Tento krok bude zástupcům německých samospráv vysvětlovat ředitel NP Bavorský les Karl Sinner.

Karl Sinner, ředitel NP Bavorský les:

Pokud chceme nové hraniční přechody v území, které je teď nepřístupné, musíme nabídnout nějakou kompenzaci. Veškeré nevýhody nemůže nést jen Národní park Šumava. A Příhraniční chodník je prakticky jediným územím, které můžeme nabídnout. Navíc Příhraniční chodník už není turisty tak vyhledáván jalo v minulých letech.

Moderátor

S jádrovým územím a s novými hraničními přechody na Šumavě se turisté setkají už letos.

Moderátor

A teď zjistíme jak to na Šumavě vypadá aktuálně. Voláme proto předsedu Svazu obcí NP Šumava Františka Nyklese. Dobrý večer.

František Nykles, předseda Svazu obcí NP Šumava:

Dobrý večer.

Moderátor

Jak jsme slyšeli v předchozí reportáži, v příhraničních územích na Šumavě a v Bavorském lese vznikne nové jádrové území. Bude to tzv. bezzásahová zóna, kam bude mimo vyznačené trasy zakázáno vstupovat. Díky jádrovému území, ale vzniknou také tři nové hraniční přechody a to včetně modrého sloupu. Je toto řešení přijatelné i pro obyvatele šumavských obcí.

František Nykles, předseda Svazu obcí NP Šumava:

No víte paní redaktorko, z hlediska ochrany přírody je snaha o vytvoření společné jádrové zóny obou parků zcela pochopitelné zcelení chráněných území a sjednocení názorů na ochranu přírody, samozřejmě chápeme. Nás však zajímá, tedy jako obce, jak v tomto 13tisícovém hektarovém území bude splněno poslání národního parku, to jest umožnit co nejvíce návštěvníkům poznání nedotčené přírody a v tom se zatím zásadně lišíme s názory vedení obou národních parků, protože tři nové přechody promítnuté do délky 40 kilometrů podél jádrové zóny až k bývalé Juránkově chatě, to je žalostně málo. A umožnění návštěvy tohoto území navrhovaným způsobem exkurzí o 15 lidech s průvodcem je zatím velmi neurčité a nedořešené a nenaplňuje ideu schengenských dohod.

Moderátor

Co by jste tedy chtěli vy jako Svaz obcí NP Šumava vlastně v tom novém návštěvním řádu parku prosadit. Abychom byli tedy zcela konkrétní.

František Nykles, předseda Svazu obcí NP Šumava:

Tak nový návštěvní řád, který byl předložen do pracovní skupiny ve které mají i obce zastoupení, je z gruntu nový. Je zpracován v daleko obecnější formě, má dvě přílohy o splouvání řek v národním parku, mluvím diskutabilní příloha o splouvání a o cyklotrasách a také přílohu z vybraných ustanovení správních předpisů, což je v podstatě jeden list zákazů co návštěvník nesmí. Podle mého názoru je nový návštěvní řád příliš zahleděný do ochrany přírody a chybí mu vztah k tomu co národní park dělá národním parkem, to jsou návštěvníci, ale i obyvatelé šumavských obcí, kteří na území parku žijí. V tomhle byl starý návštěvní řád lidštější, protože obsahoval alespoň formulace, že návštěvní řád slouží také k turistice a rekreaci a že v něm mají místa úlevy pro místní obyvatele. Chtěli bychom aby nový návštěvní řád za prvé vyřešil přílohu o splouvání Vltavy ve prospěch vodáků. Tento návrh této přílohy zatím uzavírá řeku od 15.6 do 15.8 a v květnu umožňuje splouvání pouze 10 dnů a ve zbylé části června 4 dny. To není využití k turistice a splouvání, ale de facto uzavření řeky. Příloha o cykloturistice oproti minulému návštěvnímu řádu obsahuje jedinou novou trasu, to je také žalostně málo, protože existuje řada lesních cest a krásných cest, které by odklonily cyklisty z nebezpečných a přeplněných silnic. Na jedné straně se hořekuje nad přeplněním některých tras a na druhé straně jak je zřejmé je malá snaha o řešení.

Moderátor

Takže já doufám, že to řešení dopadne utěšeně radostně. On ten nový návštěvní řád už vzniká, vy jste v podstatě popsal, že by to mělo být více vstříc občanům a zároveň aby tedy příroda byla zachována. Tak doufejme, že to tak dopadne.