Do tří let se vodáctví musí omezit

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Do tří let se vodáctví musí omezit
Author Jana Zvettlerová
Date 2010-03-13
Source Prachatický deník
Genre tisk
Respondent

Šumava – Přestože ve čtvrtek dosáhly obce významného posunu v Návštěvním řádu pro letošní rok, nadále chtějí obhajovat region a možnost splouvání.

„Je to historická záležitost, na kterou je v současnosti navázáno i podnikání v regionu. Případný zákaz nebo výrazně přísnější limity by je ovlivnily. Jsou tu půjčovny lodí, kempy, stravování, těch všech by se to zásadně dotklo,“ tvrdí starostka Borových Lad Jana Hrazánková.

Podle nové vedoucí sekce výzkumu a ochrany přírody Správy NP a CHKO Šumava Evy Zelenkové Správou předložený záměr, který prošel naturovým hodnocením, nemá významné negativní vlivy na žádnou evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast. „Zahrnuje určitá opatření na ochranu populace perlorodky na Teplé Vltavě a útlum vodáctví v tomto úseku v období tří let,“ sdělila Deníku Eva Zelenková. Tento záměr musí být zapracován do Návštěvního řádu s minimální dobou platnosti tří let.

Přeloženo do normální řeči, podle toho, co je v tuto chvíli známo, se nad vodáctvím na Teplé Vltavě stahují černá mračna. „S komerčním splouváním je počítáno pouze při výšce hladiny nad 61 centimetrů. V rozmezí 50 až 61 centimetrů by mělo být splouvání výhradně záležitostí jen pro omezený počet lodí a pouze s průvodcem. Znamená to, že splouvání Teplé Vltavy by mělo být výjimečnou průvodcovskou záležitostí bez ohledu, zda je bude zajišťovat Správa nebo jiný subjekt zvenčí. Nad 61 centimetrů by neměl být problém. Podobně tomu bylo v loňském roce, kdy se prakticky celý červenec dalo splouvat bez omezení za této výšky hladiny,“ uvedla Eva Zelenková, i když připouští, že se jednalo spíše o výjimečný rok.

A jaká je tady představa? „Do oněch 61 centimetrů hladiny by se mělo na Teplou Vltavu od Soumarského Mostu po Pěknou dostat pouze 28 lodí včetně průvodců, tedy čtyřikrát po sedmi lodích za den,“ dodala Zelenková. Je možné, že v dalších třech letech bude prováděn další výzkum, který může podmínky pro splouvání změkčit nebo je zpřísní

Jednání Rady NP Šumava přineslo konečné rozhodnutí o pravidlech návštěvního řádu pro přechodné období

Vimperk – Správa NP a CHKO Šumava se shodla se zástupci obcí, kteří jsou delegováni do Rady NP Šumava, na znění návštěvního řádu. Rada NP Šumava dnes nový přechodný návštěvní řád schválila s tím, že jeho platnost bude od 1. 5. do 31. 7. letošního roku.

Úseky vodních toků, pro které zůstala pravidla stejná jako v loňském roce:

- Vodní tok Vydra je splavný v úseku Modrava – Antýgl od 15. 3. do 31. 5. jen o sobotách a nedělích, v době od 8.00 do 18.00 hodin.

- Otava v úseku Čeňkova Pila – Rejštejn od 15. 3. do 31. 10., v době od 8.00 do 20.00 hodin.

- Řeka Vltava v úseku Borová Lada – Polka, bude splavná od 15. 3. do 31. 5. jen o sobotách a nedělích, v době od 8.00 do 18.00 hodin, výška hladiny a počet plavidel není omezen. Úsek Lenora – Soumarský Most budou moci turisté splouvat v období od 1. 5. do 31. 10., od 8.00 do 20.00 hodin, výška hladiny, při které je možné splouvat je 45 cm a více, počet plavidel je neomezen. Úsek most u Pěkné – Nová Pec je v období od 1. 5. do 31. 10. splavný v denní době od 8.00 do 20.00 hodin. Výška hladiny, při které je možné tento úsek splouvat, není omezena, taktéž není omezen počet plavidel.

Některé změny zaznamenala řeka Vltava v úseku Soumarský Most – most u Pěkné. Tento úsek lze splouvat v období od 1. 5. do 31. 5. jen o sobotách a nedělích, od 8.00 do 20.00 hodin:

- při výšce hladiny 50–55 cm může splout nejvýše 81 registrovaných plavidel denně,

- při výšce hladiny nad 55–61 cm může splout nejvýše 108 registrovaných plavidel denně,

- při výšce hladiny nad 61 cm není počet plavidel omezen.

V období od 1.6. lze splouvat každý den v době od 8.00 do 20.00 hodin:

- při výšce hladiny 50–55 cm může splout nejvýše 81 registrovaných plavidel denně,

- při výšce hladiny nad 55–61 cm může splout nejvýše 108 registrovaných plavidel denně,

- při výšce hladiny nad 61 cm není počet plavidel omezen.

Uvedené výšky hladiny jsou vyznačeny ryskou na vodočetné lati na Soumarském Mostě u mostního pilíře. Pro určení výšky hladiny je rozhodný stav na vodočetné lati v daný den v 8.00 hodin. Při poklesu hladiny pod 47 cm, resp. 52 cm bude vydáno upozornění, že následující den může nastat stav, kdy nebude možné příslušný úsek splouvat.

Při registracích budou vodáci postupovat stejně, jak tomu bylo v loňském roce, tzn. prostřednictvím registračního systému na stránkách www.npsumava.cz, nebo v povolené době splouvání přímo v místě nástupu u Soumarského mostu.