Ekologové peticí zachraňují celistvost šumavského parku

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Ekologové peticí zachraňují celistvost šumavského parku
Author Karel Havlík
Date 2000-06-23
Source Právo
Genre tisk
Respondent

Několik tisíc občanů, nejen z Pošumaví a Šumavy, se již podepsalo na petiční arch vydaný před měsícem Hnutím Duha. Ekologové spolu s odborníky vyjádřili v petici obavu před možným narušením celistvosti národního parku.

„Podnět k rozdrobení parku dala nedávno přijatá novela zákona 172/92 o vrácení lesů obcím na chráněném přírodním území. Požadovali jsme, aby obce, které mají nezadatelný nárok na svůj majetek, dostaly náhradou lesy mimo park o stejné hodnotě anebo finanční vyrovnání, ale náš návrh neuspěl,“uvedl představitel Duhy Jaromír Bláha. Stejný názor zastává i místostarosta Kašperských Hor František Stíbal a v Senátu jej obhajoval Petr Smutný (ČSSD). „V poslední době se vystupňovala kampaň proti šumavskému parku a svým způsobem i proti ochraně přírody a krajiny vůbec. Motivem mohou být komerční zájmy. Volání po zmenšení parku či po jeho zrušení pokládám za pokus o prosazení jakési podivné privatizace,“prohlásil Stíbal. Vedení Správy národního parku a CHKO Šumava podpořilo zmíněnou petici. „Každému, kdo miluje zdejší přírodu, jde v první řadě o zachování celistvosti chráněného území a jeho nenahraditelných přírodních hodnot,“zdůraznil mluvčí parku Zdeněk Kantořík. Na pravidelné poradě vedení, které jednomyslně souhlasilo s textem petice, se mělo hovořit o snahách jednotlivců i podnikatelsky orientovaných skupin o zúžení dnešní rozlohy a tím i narušení celistvosti našeho největšího parku. „Díky iniciativě ekologických aktivistů se o tom dozvídá nejširší veřejnost,“dodal Kantořík, který se netajil tím, že se v odborných kruzích uvažuje naopak o dalším rozšíření národního parku o přírodně hodnotná území, např. Královského hvozdu s Černým a Čertovým jezerem v oblasti Železnorudska. Vedení Správy parku uvítalo nynější sblížení stanovisek nezávislých ekologických organizací s názory, které také zastává, a domnívá se, že nezůstane u prvního společného kroku. „Předpokládáme, že ve jménu ochrany přírody budou i nadále amatérští ochranáři spolupracovat s profesionálními, aby zdejší přírodní bohatství zůstalo zachováno pro příští generace,“uzavřel mluvčí.