Hejtman proti zpřísnění limitu pro splouvání Vltavy

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Hejtman proti zpřísnění limitu pro splouvání Vltavy
Author Tomáš Přibyl
Date 2008-03-13
Source prachatickonews.cz
Genre internet
Respondent

Šumava – Jihočeský hejtman Jan Zahradník se postavil proti návrhu správy šumavského národního parku na zpřísnění limitu pro splouvání Vltavy. Hejtman se dokonce obrací na ministra životního prostředí, aby zpřísnění nedovolil. O návrhu správy národního parku na zpřísnění pravidel pro splouvání Vltavy jsme informovali zde. Správa navrhla zpřísnění limitu hladiny pod Soumarským mostem z pětačtyřiceti na 61 centimetrů a zákaz splouvání Vltavy ze Soumarského mostu do Pěkné v době od 15. června do 15. srpna. Nesouhlasí s tím obce a podnikatelé v cestovním ruchu.

Hejtman se přitom postavil nejen za obce a podnikatele, ale i za vodáky. „Celý problém je stavěn jako střet ochránců přírody a podnikatelů vydělávajících na vodácké turistice nekřesťanské peníze. Jak k tomu ale přijdou slušní vodáci milující krásnou šumavskou přírodu, kteří se zatajeným dechem proplouvají zákruty magické Vltavy na místech, kde se rodí a kde ještě zdaleka nemá tu monumentálnost řeky protékající českou kotlinou. Z vlastní zkušenosti vím, že naprostá většina vodáků je připravena ukázněně respektovat rozumné nároky na ochranu přírody a nekompromisně ze svého středu vyloučit ty, kteří je porušují,“ řekl Jan Zahradník.

Nový návštěvní řád šumavského parku se zpřísněním limitu je zatím ve fázi návrhu, o kterém bude jednat Rada Národního parku Šumava. Definitivní rozhodnutí by pak měl udělat mistr životního prostředí Martin Bursík. „Na něj se proto obracím s výzvou k rozumnému přístupu. Šumavská příroda nemůže být přeci přenechána pouze hrstce vědců, sledujících obrovský experiment, který už téměř začal probíhat. Patří také nám, obyčejným lidem, kteří ji milujeme stejně, jako její tak nekompromisní ochránci,“ doplnil Jan Zahradník.