Hnutí Duha kritizuje vedení NPŠ za strategický plán

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Hnutí Duha kritizuje vedení NPŠ za strategický plán
Author Blanka Pirnosová
Date 2001-01-18
Source Českobudějovický deník
Genre tisk
Respondent

Spor / Základní dokument k budoucnosti národního parku prý byl schválen bez širší odborné diskuse, chybějí v něm konkrétní opatření a ponechává zóny roztříštěné do malých ploch.

Úderem prvních hodin letošního roku začal platit Plán péče Národního parku Šumava na léta 2001–2010 (s výhledem do roku 2030). Přijetí tohoto základního strategického dokumentu, určujícího budoucí podobu chráněného území o rozloze 690 kilometrů čtverečních, kritizuje Hnutí Duha. Mimo jiné proto, že jeho konečná verze byla schválena úředníky, aniž proběhla širší odborná diskuse. „Správa národního parku ohlásila odborný seminář s mezinárodní účastí, který posléze zrušila. Mimo schůzek se starosty nepředstavila své záměry obyvatelům dotčených obcí – neproběhla žádná veřejná projednání. Jeho projednání se omezilo na schůzku ministerské oponentní rady. A dokonce ani odborní oponenti, vybraní ředitelem parku, o přijetí plánu ještě v polovině ledna oficiálně nevěděli,“ tvrdí Jaromír Bláha z Hnutí Duha. Mluvčí NPŠ Zdeněk Kantořík výtky odmítá. „Plán se projednával téměř rok, byl řádně projednán s obcemi a posouzen vědeckou radou parku, nezávislými organizacemi i oponenty jmenovanými ministerstvem životního prostředí, které ho před koncem loňského roku schválilo. K návrhu bylo vzneseno kolem tří set připomínek a řada z nich byla akceptována – například požadavek obcí, aby cílová rozloha nejpřísněji chráněné první zóny parku netvořila pětasedmdesát, ale jen padesát procent jeho území,“ řekl nám. To, že oponenti ještě nemají v ruce konečnou verzi plánu, je podle něj ryze technický problém – 217 stránek textu bude ve formě sešitu k dispozici na přelomu ledna a února. Podle tiskové zprávy vedení parku je vůdčím záměrem plánu „ochrana ekosystémů jako celku včetně přírodních procesů jejich vývoje„. První zóna se bude rozšiřovat ve čtyřech etapách a po omezenou dobu se v ní budou provádět diferencované zásahy k tlumení kůrovce. „Veškeré dřevo zůstává v první zóně (neodváží se a neprodává), pro zásahy v první zóně není proto žádná zištná motivace,“ píše se v tiskové zprávě. Dalšími záměry plánu jsou například ochrana a uchování mokřadních ekosystémů, podpora přírodě blízkého zemědělství, rozvoj šetrných forem turistiky, výzkumná činnost, zaměřená na aplikovaný výzkum a monitoring i na základní výzkum či naplnění kritérií IUCN a mezinárodní uznání parku. Hnutí Duha podle Jaromíra Bláhy původní verzi plánu vytýkalo vágnost – obsahovala jen obecné teze, chyběla konkrétní opatření pro klíčové lokality. A také fakt, že strategie obsahovala pouze procentuální podíl jednotlivých zón na rozloze parku, nikoli jejich rozmístění. „Zóny zůstávají roztříštěné na řadu malých ploch, což odporuje mezinárodním standardům,“ upozornil Bláha. Nakolik byly připomínky Hnutí Duha ve výsledné podobě plánu vzaty v úvahu, nelze z tiskové zprávy vedení NPŠ posoudit.