Hrozí Česku kůrovcová kalamita?

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Hrozí Česku kůrovcová kalamita?
Author Tomáš Medek, Václav Malina
Date 2007-07-23
Source ČRo
Genre rozhlas
Respondent Libor Hošek, Jiří Štich

Radiožurnál, Ekonomický magazín

Moderátor (Tomáš Medek):

Hrozi Cesku kůrovcová kalamita? Názory odborníků na tuto otázku se lisi. Svou roli hraje počasí, ale i rychlost odklizení dřeva, které v lesích zůstalo ležet po lednovém orkánu. Jak zjistil redaktor Václav Malina, rozšíření kůrovce lze jen stezi předvidat. Experti se neshodnou ani v tom, zda horka minulých dni kůrovci prospivaji nebo škodi.

Redaktor (Václav Malina):

Za největší nebezpečí pro lesy na Šumavě mnozi označuji porosty v Národním parku Šumava. Náměstek ředitele Správy národního parku Šumava a vedoucí sekce pece o ekosystémy Libor Hošek se domniva, že kůrovci nesvedci horko.

Host (Libor Hošek):

Extrémní teploty ani kůrovci mnoho nesvedci a podle některých výzkumu je dokazano, že teploty pod kurou na místech, kam se opira celý den takové slunce, jake v poslední době je, tak v podstatě brouka svým způsobem až uvari. Ale podotýkám, že jsou to určitě výzkumy a ze takoveto informace také máme. Pro nas jako pracovníky Správy Národního parku toto počasí je relativne výhodne proto, že nám umoznilo zahajit intenzivní obranu proti kůrovci ve smyslu použití chemických prostředku, konkrétně biocytu.

Redaktor (Václav Malina):

Ponechme stranou protichudne názory na použití i údajne nejšetrnějších chemických přípravků v chráněném území. Zlikviduji totiž 80 procent kůrovce, ale zároveň další hmyz. Náměstek šumavského parku Libor Hošek nema rad pouzivani pojmu kůrovcová kalamita v populistickem duchu. Kalamitní stav je podle něj u kůrovce presne definovan lesním zákonem. ovšem s tím, že velké množství nežpracovaneho dřeva je pro kůrovce atraktivní hmotou, souhlasi.

Host (Libor Hošek):

Toto je velice atraktivní hmota pro kůrovce a v tom letošním roce předpokládáme, že velké množství kůrovce bude právě se prerojovat v těchto vývratech a polomech a ty problémy, které se dají očekávat, je otázka příštího, respektive dalšího dvou až trech let.

Redaktor (Václav Malina):

Sdružení Šumava 21 si klade za cil zachranu šumavských lesu. Jak říká jednatel tohoto sdružení Jiří Štich, převažna část lesníků je přesvědcena, že kůrovcová kalamita Šumavě skutečne hrozi.

Host (Jiří Štich):

Po tom, kdy ministerstvo, respektive ministr rozhodl, že asi jedna pětina, to znamená minimálně 150 tisíc kubíků v prvních a někde i ve druhých zónách, zůstane neasanovano, tak riziko kalamity je velice vysoké, respektive ta pravdepodobnost se domnivam, že hranici s jistotou. Samozřejmě záleží na vývoji počasí. Letošní počasí zatím kůrovcovi pralo, až na dejme tomu první červencovou dekadu, kdy se přece jen ochladilo a vyvoj kůrovce se pozastavil. ovšem pokud nastanou další horka, tak je předpoklad, že kůrovcovi to bude velice svedcit. Asi příští a zejména asi za dva roky, tak jak historie kůrovcových kalamit nas poucuje, tak teprve po těch dvou letech byva po těch větrných kalamitach gradace kůrovce.

Redaktor (Václav Malina):

Ze by kůrovce likvidovalo horko, nad tím kroutí hlavou.

Host (Jiří Štich):

Literatura to nezná tohleto, že by teda velká horka uvarily kůrovce, to zatím jsem v literature ani v historii nežaznamenal. Jestli jsou to nějaké nove poznatky, ale velice o tom pochybuju teda.