Jednání o turistických přechodech mezi parky skončilo bez dohody, bude se jednat dál

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Jednání o turistických přechodech mezi parky skončilo bez dohody, bude se jednat dál
Author Radovan Holub
Date 2008-07-31
Source TZ NPŠ
Genre tisk
Respondent

Vimperk – Bez konkrétních výsledků skončilo dnes v poledne v německém Regenu důležité čtyřstranné jednání Národního parku Šumava a Národního parku Bavorský les s regiony obou parků. Měla být dosažena dohoda o turistických hraničních přechodech (přechodových bodech) mezi oběma parky. Jednání se zúčastnil předseda vlády Dolního Rakouska Heinz Grünwald, zemský rada Heinz Wölfl a zemský rada Ludwig Lankl, jakož i radní Plzeňského kraje Jiří Kalista nebo starosta Modravy Antonín Schubert. Prakticky to znamená, že letos nebudou otevřeny žádné další turistické přechody mezi oběma národními parky jako je např. dlouho požadovaný Modrý sloup. Nebudou zatím zpřístupněny ani ty přechody, které navrhly správy obou parků, ani přechody navržené obcemi na obou stranách státní hranice. Turisté, kteří chtějí navštívit sousední Národní park Bavorský les (NPBL) budou muset i nadále objíždět šumavský masiv nebo přecházet přes okrajové přechody – Železnou Rudu, Gsenget u Prášil nebo Bučinu. Z důvodů ochrany přírody tak zůstávají turistické možnosti německých a českých turistů na Šumavě odlišné – německý turista se může pohybovat v NPBL až ke státní hranici, český v NPŠ zatím nikoli.

Politici přirovnali řešení turistických přechodů mezi parky ke gordickému uzlu. Argumentovali, že počet tří nových přechodů navržených správami obou parků (Pod Poledníkem, Modrý sloup a Siebensteinkopf u pramenů Vltavy) je nedostatečný, protože mnoho stezek v rozpadajícím se lese na bavorské straně již zaniklo. Předseda vlády Heinz Grünwald argumentoval, že návrh obou parků na tři přechody nevychází dostatečně vstříc veřejnosti a návštěvníkům Šumavy. „Bez ochoty ke kompromisům to nepůjde dál,“ řekl.

Ředitel Správy Národního parku Bavorský les Karl Friedrich Sinner však oponoval, že tři přechody navržené správami obou parků jsou dobrým kompromisem. „Jsou tu hranice z pohledu ochrany přírody, které nelze překročit,“ sdělil. Požadovaný přechod Střelecký průsek – Hochschachten a Roklanská nádrž – Velký Roklan Sinner jednoznačně zamítl. „Zde je hranice nepřekročitelná. Nelze jít nad rámec návrhu, který jsme dali,“ zdůraznil. K němu se připojil ředitel Správy Národního parku Šumava František Krejčí. „Každý další přechod nad rámec tří navržených by musel projít posouzením v rámci EIA, a to je dlouhodobá záležitost,“ řekl. Národní park Bavorský les disponuje v současné době 330 km značených cest, 175 km cyklotras a 56 km tzv. ostatních (neznačených) cest, přístupných od 1.7. do 15.11. každoročně.

Předseda Svazu obcí Národního parku Bavorský les Heinz Wolf odmítl akceptovat jak návrh parků, tak kompromisní řešení čtyř přechodů, navržené radním Plzeňského kraje Jiřím Kalistou. „Původně jsme chtěli sedm přechodů, dnes trváme na pěti včetně cesty na Modrý sloup Luzenským údolím. Jako kompenzaci nabízíme uzavření hraničního chodníku mezi Železnou Rudou a lokalitou Hochschachten u Modravy. Nepřijetí pěti přechodů by znamenalo ohrožení přijatelnosti obou parků v očích veřejnosti,“ řekl Wolf. Předseda Regionální rozvojové agentury Šumava Miloš Picek poznamenal, že původní návrh obcí zněl dokonce na devět přechodů. „Obce byly ochotny sestoupit na čtyři přechody za předpokladu, že jeden z nich bude Velký Roklan,“ zdůraznil. Předseda Svazu obcí Národního parku Šumava František Nykles se k požadavku pěti přechodových bodů připojil a vyslovil se proti vytváření nových bariér mezi oběma zeměmi. Řekl: „Od roku 1945 jsme neměli možnost vstoupit do hraničního území. Schengen měl umožnit návštěvu do té doby nepřístupných částí národních parků.“ Požadavek pěti přechodů podpořili i zemský rada Ludwig Lankl, jeho kolega Heinz Wölfl a předseda Euregio Freyung a ředitel společnosti pro spolupráci v Evropě Europe Direct Kaspar Sammer.

Jednání bylo uzavřeno jako nulové s tím, že se bude dále jednat. „S našimi postoji půjdeme na veřejnost, vznikne veřejná diskuse, možná i protesty,“ zdůraznil zemský rada Wölfl. „Čím více debatujeme, tím více ztrácíme kredit. Toto jednání je zklamáním,“ prohlásil na závěr.

Podle ředitele Správy NP Šumava Františka Krejčího je jedinou možností další jednání. „Musíme zachovat přírodní hodnoty obou parků, ale zároveň se je snažit v rozumné míře zpřístupnit našim hostům,“ řekl. „Dalších čtrnáct dní budeme hledat možnost, jak v rámci tří navržených přechodů jeden z nich – Poledník – posunout směrem k Roklanu, což je pro mě světlélko na konci tunelu a naznačená možnost kompromisu.“

Radovan Holub