Kácení by zajistila nová společnost

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Kácení by zajistila nová společnost
Author Zdeněk Jungvirt
Date 2002-01-28
Source Prachatický deník
Genre tisk
Respondent

Šumava – Ekologické Hnutí Duha se podílelo na přípravě pozměňovacího návrhu, který v rámci projednávání zákona o Národním parku Šumava (NPŠ) nedávno ve sněmovním výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí předložil lidovecký poslanec Libor Ambrozek. Podle něj by vedle současné Správy NPŠ, které by zůstala zodpovědnost např. za povolování staveb či kácení, výzkum, odborné zázemí a kontrolu, měla vzniknout obecně prospěšná společnost (o.p.s.). Ta by pro Správu NPŠ zajišťovala především těžbu dřeva, sázení stromů nebo provoz informačních středisek. Návrh vyvolal bouřlivou odezvu v odborné veřejnosti i mezi představiteli šumavských obcí. Požádali jsme proto mluvčí Duhy Karolínu Šůlovou o vysvětlení některých pojmů: „Takové rozdělení má jediný účel, zajistit, aby kontrola v NPŠ byla oddělena od hospodaření. Aby například o tom, kolik stromů se pokácí, rozhodoval někdo jiný než ten, kdo tak učiní. O.p.s. také nebude žádnou soukromou společností, ale zákonem zřízenou institucí pod společnou kontrolou státu a obcí.“ Ministr životního prostředí Miloš Kužvart označil návrh za pokus o tunelování Šumavy. Co říkáte na jeho slova? „O.p.s. nemůže privatizovat, zcizit ani jinak naložit s pozemky a budovami NPŠ – nikdy je nebude vlastnit. O.p.s. z majetku NPŠ nedostane ani jedinou židli. Pozemky, budovy i zařízení zůstanou v majetku státu. Některá zařízení, která potřebuje ke své práci (budovy informačních středisek, kancelář, židle apod.) dostane o.p.s. do pronájmu. Nadále ale zůstanou majetkem státu a pod kontrolou Správy NPŠ.“ Jak chcete řešit záležitost základního vkladu majetku o.p.s. a problematiku hmotné zainteresovanosti zaměstnanců? „Nezbytným vstupním vkladem do o.p.s. bude jednorázová položka ve státním rozpočtu pro příští rok. Ministerstvo životního prostředí se obává, že zaměstnanci o.p.s. budou zainteresovaní na profitu z dřeva, a proto budou chtít více kácet. To jsou zbytečné obavy. Sebevětší zájem kácet zaměstnancům ke kácení nepomůže. Porazí totiž přesně tolik stromů, kolik jim Správa NPŠ uloží.“