Kácení na Šumavě nebylo dobré

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Kácení na Šumavě nebylo dobré
Author Daniela Drtinová, David Borek
Date 2003-03-06
Source ČT
Genre televize
Respondent Jaromír Bláha, Libor Ambrozek, Ivan Žlábek, Ladislav Miko

ČT 1, Události, komentáře

Daniela Drtinová, moderátorka

Kácet, nebo nekácet stromy zasažené kůrovcem? To byla v Národním parku Šumava v posledních letech velmi častá otázka. Někteří ekologové navrhovali ponechat napadené stromy přirozenému vývoji, správa národního parku se naopak snažila vymítit kůrovce za každou cenu. Ministerstvo životního prostředí dnes zveřejnilo studii, která dává za pravdu odpůrcům kácení stromů.

David Borek, redaktor

V roce 1999 se ekologové uprostřed Šumavy připoutávali ke stromům, teď jejich stanovisko podpořil i Mezinárodní svaz ochrany přírody.

Jaromír Bláha, Hnutí Duha

Zpráva zahraničních expertů skutečně potvrdila to, co již mnoho let říkáme a na co upozorňujeme.

David Borek, redaktor

A co doporučují zahraniční experti? Přestat úplně kácet v nejcennějších zónách parku, rozšířit zóny s nejpřísnější ochranou.

Libor Ambrozek, ministr životního prostředí /KDU-ČSL/

Naše představa je samozřejmě taková, že to vedení parku by mělo být mnohem více zaměřeno na ochranu přírody.

Ivan Žlábek, ředitel Národního parku Šumava

Já si myslím, že opravdu v těch minulých letech se nic špatného neudělalo, i když v té zprávě je leccos kritizováno.

David Borek, redaktor

Podle závěrů zprávy ale za současných podmínek Šumava ani nesplňuje kritéria pro statut národního parku. Kromě výhrad k postupu správy národního parku také Mezinárodní svaz ochrany přírody uvedl, že Šumava, která je spolu se svojí německou částí největším lesním komplexem ve střední Evropě, zůstává nadále naprosto unikátním přírodním bohatstvím.

Beseda

Daniela Drtinová, moderátorka

Ve studiu vítám náměstka ministra životního prostředí Ladislava Mika. Dobrý večer.

Ladislav Miko, náměstek ministra životního prostředí

Dobrý večer.

Daniela Drtinová, moderátorka

A na telefonu je Ivan Žlábek, ředitel Správy Národního parku Šumava, dobrý večer.

Ivan Žlábek, ředitel Správy Národního parku Šumava

Dobrý večer.

Daniela Drtinová, moderátorka

Pane řediteli, postup vedení šumavského parku dlouho kritizovaly ekologické organizace, teď jim odborná komise dala za pravdu. Přestanete kácet?

Ivan Žlábek, ředitel Správy Národního parku Šumava

No, tak já si myslím, že to tak úplně přesně není, jak to říkáte, ale samozřejmě že názor zahraničních expertů je třeba brát nesmírně vážně. A ten návrh nebo ty návrhy, které jsou obsaženy ve zprávě, je podle mého názoru potřeba si vpustit do široké diskuse jak vědců, tak starostů obcí, tak zkrátka všech zainteresovaných lidí.

Daniela Drtinová, moderátorka

Já myslím, že to je zcela přesně, jak to říkám, protože ta česko-německá komise pro životní prostředí skutečně doporučila nezasahovat do té první zóny. Proč jste si nevzali příklad z německého souseda. Národní park Bavorský les nekácel a kůrovec ustoupil a dokonce rychleji podle ekologů. Nebylo tedy kácení zbytečné?

Ivan Žlábek, ředitel Správy Národního parku Šumava

No, tak to je právě to, co není pravda. V bavorském parku se asanuje kůrovec velice podobně jako u nás, je tam, pravda, větší první zóna, kde se nekácelo, jinak okolo se všude asanuje.

Daniela Drtinová, moderátorka

Takže chcete říci, že se tam kácí lesy?

Ivan Žlábek, ředitel Správy Národního parku Šumava

Samozřejmě.

Daniela Drtinová, moderátorka

Je to pravda, pane náměstku?

Ladislav Miko, náměstek ministra životního prostředí

Samozřejmě že jsou v bavorském národním parku oblasti, kde se kůrovec asanuje standardním postupem, a stejně tak je pravda, že tam /přerušen/.

Daniela Drtinová, moderátorka

Ale v té první zóně nikoliv.

Ladislav Miko, náměstek ministra životního prostředí

...nezásahová zóna, kde se nezasahuje /přerušen/.

Daniela Drtinová, moderátorka

A o tu jde i u nás?

Ladislav Miko, náměstek ministra životního prostředí

...staré části národního parku, ano.

Daniela Drtinová, moderátorka

Pane řediteli, minimálně nezůstaly v té zóně holiny, které jsou podle ekologů náchylné na další útoky škůdců a větrné polomy, desítky let bude trvat, než se les vzpamatuje. Nevadí vám to?

Ivan Žlábek, ředitel Správy Národního parku Šumava

Já si myslím, že ty holiny, ony už to nejsou holiny, už je to zalesněné, to je zkrátka nutná daň tomu obrannému zásahu. Ona většina těch holin je stejně následných anebo z předešlých větrných polomů, ale porovnáme-li, kolik by ta kůrovcová kalamita jaksi znamenala zničení lesů, tak je to diametrálně nižší číslo ve výměře lesa než to, co jsou ty holiny.

Daniela Drtinová, moderátorka

A pokud jde o tu první zónu, tam kácet přestanete podle toho doporučení?

Ivan Žlábek, ředitel Správy Národního parku Šumava

Prosím vás, pokud jde o první zónu, tak i v současné době od roku 99, kdy se v některých prvních zónách zasahovalo, tak každý rok zůstávalo více než 80 % prvních zón bez zásahu. Takže on to zase není až takový rozdíl.

Daniela Drtinová, moderátorka

Pane náměstku, můžete nařídit správě šumavského parku, aby ani v těch zbývajících 20 % nekáceli?

Ladislav Miko, náměstek ministra životního prostředí

Ten proces je složitější. My musíme postupovat samozřejmě podle platné legislativy v České republice. Tady jde skutečně o vymezení a rozsah prvních zón a stanovení režimu v těchto zónách s tím, že o kácení či nekácení se rozhoduje i dnes ve správním řízení a podle toho, jak rozhodnutí vypadá, se potom postupuje. Jinými slovy řečeno, podle toho, jak bude vypadat, řekněme, letošní správní rozhodnutí, se v těch správních zónách bude, nebo nebude zasahovat.

Daniela Drtinová, moderátorka

Takže se dá říci, že se v parku zase nic tak hrozného nestalo? Z toho vyjádření to tak vypadá.

Ladislav Miko, náměstek ministra životního prostředí

Myslím si, že tady je velmi důležité si uvědomit, k čemu vlastně se ta zpráva mise IUCN vyjadřovala. Bavíme se o tom, že kategorizace IUCN pro chráněná území má pět kategorií a z nich kategorií je dvě pro národní parky, je kategorií, kde má být velká část jádrové zóny bez zásahu. Zpráva neříká nic víc a nic míň /přerušen/.

Daniela Drtinová, moderátorka

A je tato část bez zásahu?

Ladislav Miko, náměstek ministra životního prostředí

...že /přerušen/.

Daniela Drtinová, moderátorka

O to zřejmě jde.

Ladislav Miko, náměstek ministra životního prostředí

Ano, jde o to, že v současné době podle všech názorů těch expertů zahraničních ta první zóna je příliš malá a i v této malé zóně docházelo k zásahům, a to pro kategorii dvě není přijatelné. Čili je to třeba v nějakém rozumném časovém horizontu vyřešit.

Daniela Drtinová, moderátorka

Pane řediteli, s vámi se rozloučím a vás ještě poprosím, ve studiu setrvejte.

Ivan Žlábek, ředitel Správy Národního parku Šumava

Na shledanou.